1. września:

klasy 1-3 godzina 9.15 na sali gimnastycznej

klasy 4-8 godzina 10.30 na sali gimnastycznej