Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/21

– laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,

– II miejsce oraz  wyróżnienie w Miejskim Konkursie Profilaktycznym Programu Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka,

– I i III miejsce oraz wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Kartka bożonarodzeniowa,

I miejsce i dwa  wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Mapa Skarbów,

– I i III miejsce oraz sześć wyróżnień w konkursie regionalnym Kreatywna choinka,

pięć wyróżnieńw Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Plastycznym z Elementami Przyrodniczymi Znamy wybrane baśnie polskie i tworzymy podobne,

– pięciu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Serce Kapsuły Czasu,

– I miejsce drużynowo w XXXIX Marszu na Orientację,

– I miejsce oraz wyróżnienie w XV Międzyszkolnym Konkursie dla Uczniów z Dysleksją Wiem, że potrafię,

– II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym na Prezentację Multimedialną Kocham ojczyznę więcej niż własne serce. Kardynał Wyszyński – człowiek i dzieło,

– laureat ogólnopolskiego konkursu Wiedza moją szansą na dobrobyt w ramach programu Ekonomia na co dzień,

– III miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim Jesteśmy dziećmi Europy,

– I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim List do ulubionego bohatera literackiego,

– II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historyczno – Regionalnym z cyklu Zamki Jury Krakowsko – Częstochowskiej,

– wyróżnienie w miejskim konkursie Eko – pocztówka ze Śląska dla Ziemi