Wystartowała trzecia edycja programu organizowanego przez Katowice, w ramach którego katowicka młodzież, dzięki współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, będzie mogła „od kuchni” poznać zawody branżowe i techniczne.

– Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – czas pandemii dobitnie pokazuje, że ich przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania miasta i całego społeczeństwa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego tak ważne jest budowanie odpowiednich postaw już od najmłodszych lat, a program Katowice Miastem Fachowców jest do tego znakomitym narzędziem. Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej już w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić – dodaje prezydent.

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież, która po szkole ponadpodstawowej posiada wiedzę praktyczną, to potencjalni dobrzy pracownicy, dlatego zachęcamy firmy do włączenia się w projekt jako partnerzy. Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, iż jedną z głównych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników posiadających niezbędne praktyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Program Katowice Miastem Fachowców jest odpowiedzią na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodowych i oferta edukacji branżowej i technicznej ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodarczego centrum regionu.