Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia

ul. Bielska 14

40-749 Katowice

telefon: 32 2556207 lub 513485470

e-mail: sp48katowice@op.pl


Sekretariat szkoły

jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Sprawy uczniowskie są załatwiane na przerwie 10:35 – 10:45


Dyrektor szkoły

mgr Dorota Matlak

przyjmuje Rodziców

w każdy wtorek od godziny 8:30 do godziny 9:30

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania

oraz

podczas zebrań i konsultacji w szkole.


Wicedyrektor szkoły

mgr Jolanta Kurzeja – Jopek

przyjmuje Rodziców

w każdy czwartek od godziny 14:30 do godziny 15:30

po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny spotkania

oraz

podczas zebrań i konsultacji w szkole.