CERTYFIKATY UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ

Certyfikat „Zaczytana Szkoła” – przyznany przez Studium Prawa Europejskiego –30.05.2018r. – bezterminowo,

– Certyfikat „Przedszkole Młodych Patriotów” – przyznany przez Studium Prawa Europejskiego – 30.05.2018r. – bezterminowo,

– Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – pomocowej „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” – 2017/18,

– Certyfikat za udział w  XVII edycji Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” – 2017/18,

– Certyfikat Szkoły z Klasą 2.0 przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – 2016/17,

– Certyfikat Szkoły Laureatów Miejskich Konkursów Profilaktycznych – 2016/17,

– Certyfikat Szkoły Aktywnej w Miejskim Programie Profilaktycznym „Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka” – 2016/17,

– Certyfikat Akademii  Bezpiecznego Puchatka przyznany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – 2016/17,

– Certyfikat za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „Po pierwsze dziecko” poświęconemu sytuacji dzieci uchodźców – 2016/17,

– Certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu” – przyznany przez Studium Prawa Europejskiego – 29.05.2017r – bezterminowo,

– Certyfikat „Lepsza Szkoła” za coroczny udział w ogólnopolskim projektach edukacyjnych,

– Certyfikat „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów” -przyznany przez Studium Prawa Europejskiego 14.05.2017 r. – bezterminowo,

– Certyfikat „Szkoła wolna od dopalaczy”- przyznany przez Studium Prawa Europejskiego 23.03.2017 r. – bezterminowo,

– Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznany przez MEN i fundację Dajemy Dzieciom Siłę – 2016/17,

– Certyfikat „Szkoła Młodych Patriotów” przyznany przez Studium Prawa Europejskiego 15.12.2016 r. – bezterminowo,

– Certyfikat Szkoły Przyjaznej Harcerstwu przyznany przez ZHR i MEN– 2016/17

– Certyfikat WF z klasą 2015/16,

– Na wniosek   środowisk  sportowych Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała dyrektorowi szkoły oraz 3 nauczycielom wychowania fizycznego SP 48 Ogólnopolskie Wyróżnienie za wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez  sport i rekreację oparte na zasadach fair – play.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 11 czerwca b.r. w Częstochowie.

– Certyfikat   Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (2015-2018)

– Certyfikat „Wiarygodna Szkoła Podstawowa” przyznany szkole 29.09.2015r.- bezterminowo

– Certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów” – przyznany przez ORE 31.03.2016 – bezterminowo pod warunkiem systematycznej, corocznej realizacji zadań,

– Certyfikat „Bezpieczna szkoła- Bezpieczny uczeń” przyznany przez Studium Prawa Europejskiego W Warszawie – 15.04.2016 – bezterminowo

– Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie za udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „MALI uczniowie idą do szkoły” zorganizowanej przez UNICEF – 2016 

– Certyfikat za udział w programie edukacyjnym „Bezpieczniki Taurona włącz dla dobra dziecka” – 2016

– Certyfikat udziału w ogólnopolskiej akcji propagującej nowoczesna profilaktykę „Zachowaj trzeźwy umysł”- 2015,2016

-Certyfikat potwierdzający udział SP48 w VII edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka – 2015

-Certyfikat udziału szkoły w programie Lepsza Szkoła – 2015, 2016

– Tytuł ,,Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”   – 2014/15

– Tytuł szkoły aktywnej w Miejskim Programie Profilaktycznym ,,Kibicuję fair play”- 2015

– Certyfikat  Szkoła w ruchu” (przyznany przez MEN) – 2013/14

– Certyfikat „Szkoła matematycznych innowacji” – 2013/14