WSPÓŁPRACA  Z INSTYTUCJAMI ORAZ  ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

– Współpraca z Radą Jednostki Pomocniczej nr 18– zorganizowanie spotkania z przewodniczącą zarządu Rady Jednostki Pomocniczej z okazji Tygodnia Demokracji Lokalnej

– Współpraca z Radą Rodziców ukierunkowana na prezentację dokonań dyrekcji, nauczycieli i uczniów SP 48

– Współpraca ze Świetlicą Środowiskową św. Agaty w Katowicach – Murckach w zakresie pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym

–  Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną –udział uczniów klas I – IV oraz wychowanków oddziału przedszkolnego    w spotkaniach z książką;  współorganizacja całorocznego konkursu ,,Z książką przez świat”

– prezentacja przedstawienia przygotowanego przez szkolny teatr Bambuko z okazji XVI Tygodnia Czytania Dzieciom – Cała Polska czyta dzieciom i Murcki też!

–  Współpraca z Miejskim Przedszkolem nr 72 w Katowicach – zorganizowanie zajęć otwartych w szkole 

– Współpraca z Muzeum Śląskim – cykliczny udział w lekcjach muzealnych

–  Współpraca z   Filharmonią- cykliczne wyjazdy uczniów na koncerty w ramach „Młodej Filharmonii”.

–  Współpraca z Parafią NSPJ w zakresie organizacji corocznego koncertu zespołów „Belcanto” i „Piccolo Belcanto” podczas Festynu parafialnego,

– Współpraca z Ogrodem Zoologicznym i Planetarium w Chorzowie w zakresie edukacji przyrodniczej

– Współpraca z Nadleśnictwem Katowice ( wyjazdy uczniów do Leśnej Sali Edukacyjnej) oraz Leśnym Pogotowiem w Mikołowie,

– Współpraca z Towarzystwem Obrony Zwierząt Rzeczpospolitej Polskiej oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach,

–  Współpraca z Teatrem Śląskim w Katowicach- organizacja lekcji teatralnych dla uczniów, udział szkoły w imprezach org. przez teatr m.in. w spotkaniach Studium Wiedzy o Teatrze,

–  Współpraca ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach –udział uczniów klas szóstych w lekcjach historycznych

– Zorganizowanie w szkole akcji charytatywnej – zbiórka nakrętek dla córki absolwenta szkoły

– Współpraca z MOPS w zakresie  organizowania uczniom bezpłatnego żywienia w szkole

–  Współpraca z ZHR – w szkole działa drużyna harcerska, która zdobyła certyfikat „Szkoły Przyjaznej Harcerstwu”

– Współpraca z Kołem PTTK „Czartak” oraz Komisją Imprez na Orientację Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach w zakresie organizacji i udziału nauczycieli i uczniów w rajdach

–  Zorganizowanie dla mieszkańców dzielnicy koncertów zespołów „Belcanto” i „Piccolo Belcanto” oraz występu Teatru „Bambuko” podczas festynu środowiskowego

–  Zorganizowanie dla mieszkańców Katowic wspólnie z Grupą Rowerową „Murcki” Murckowskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych,

–  Przy szkole działa UKS „Bonito – Murcki”

–  Współpraca z  Komisariatem Policji IV w Katowicach w zakresie realizacji profilaktyki zachowań ryzykownych,

– Współpraca ze  Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w zakresie realizacji programu „Uzależnieniom – NIE”,

– Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – w zakresie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz realizacji warsztatów dla uczniów,

– Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu – w zakresie organizacji eliminacji w zawodach sportowych w ramach Mistrzostw Katowic

–  Współpraca z Przewodniczącą Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w związku z prowadzeniem przez SU NORKA szkolnego sklepiku ze zdrową żywnością