Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024:

Dyrektor szkoły – mgr Dorota Matlak

Wicedyrektor szkoły – mgr Jolanta Kurzeja – Jopek

mgr Justyna Adamiec – Głąbekedukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Antonmatematyka
mgr Marzena Bulik edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Fąfaraedukacja wczesnoszkolna
mgr Marta Fornalczykreligia, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Barbara Gregorkiewicztechnika
mgr Michał Jońcaedukacja dla bezpieczeństwa
Valerii Klepachwychowawca w świetlicy szkolnej, asystent międzykulturowy
mgr Sebastian Królsurdopedagog
mgr Joanna Krygeredukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Krzemińskawychowanie fizyczne
mgr Jolanta Kurzeja-Jopekmatematyka, informatyka
mgr Agnieszka Kuśjęzyk niemiecki
mgr Izabela Limańskajęzyk polski, historia
mgr Grażyna Liszkaprzyroda, biologia, geografia
mgr Jolanta Majewskawychowawca w świetlicy szkolnej, logopeda
mgr Elżbieta Malinaedukacja wczesnoszkolna, język polski, język rosyjski
mgr Dorota Matlakjęzyk polski, historia
mgr Renata Mikołajpedagog szkolny, surdopedagog
mgr Małgorzata Mildner edukacja wczesnoszkolna
dr Monika Obozfizyka
mgr Zdzisława Ochorokwychowawca w świetlicy szkolnej
mgr Aleksandra Palenga-Gosplastyka
mgr Beata Radwanwychowanie przedszkolne, surdopedagog
ks. mgr Łukasz Rygułareligia
mgr Jolanta Sałatareligia
mgr Mariola Sarnikmatematyka, fizyka
mgr Wiktoria Skrzypekpsycholog szkolny
mgr Barbara Służałekedukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
mgr Teresa Staniszmuzyka
mgr Elżbieta Sułkowskachemia, fizyka
mgr Patrycja Szczotokwychowanie fizyczne
mgr Anna Szkarłatjęzyk angielski, informatyka, edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Śliwińskabibliotekarz szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Artur Urzyńskihistoria, wiedza o społeczeństwie, asystent międzykulturowy
mgr Halina Żebrowskajęzyk polski, język rosyjski
mgr Joanna Żukowskajęzyk angielski