Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Ewelina Boguszewska
Z-ca Przewodniczącej – Monika Urban
Skarbnik – Karolina Krzepkowska

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach 

ul. Bielska 14

40-749 Katowice 

nowe konto bankowe Rady Rodziców
Bank PKO
32 1020 2313 0000 3402 0639 1322