W dniu 12.09 2022r. o godzinie 13 00 odbędzie się dla uczniów egzamin praktyczny na kartę rowerową. W tym dni uczniowie przychodzą do szkoły z rowerem ( rower wyposażony w światło przednie barwy białej lub żółtej, światło tylne barwy czerwonej, dzwonek , jeden sprawny hamulec i światełko odblaskowe z tyłu ). Egzamin odbędzie się na parkingu szkolnym.

                        nauczyciel techniki Barbara Gregorkiewicz.

I. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 • ukończone 10 lat,
 • pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,
 • zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zdany egzamin teoretyczny i praktyczny w szkole
 • znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
 • przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego.

II. PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
W szkole na lekcjach techniki uczniowie przygotowywani są z zakresu:

 • znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
 • obsługi technicznej roweru,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

 • Teoretycznej
 • Praktyczne

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań.

Wymagane wiadomości do egzaminu teoretycznego:

 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów,
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • znaki pionowe ( ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne ),
 • znaki  poziome i tabliczki do znaków,
 • pierwsza pomoc.

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

IV. Na egzamin praktyczny uczeń przyjeżdża rowerem prawidłowo wyposażonym w:

 • Światło przednie barwy białej lub żółtej
 • Światło tylne barwy czerwonej
 • Z tyłu światło odblaskowe
 • Dzwonek
 • Sprawny co najmniej jeden hamulec

    Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
 • jazda i wykonanie lewoskrętu
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki.

V. Kolejny termin egzaminu teoretycznego


Jeżeli uczeń zdający egzamin uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo z powodu choroby  nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się kolejny termin egzaminu  za 7 dni od pierwszego.

Termin egzaminu wyznacza się na początek czerwca. Dokładny termin i miejsce zostanie podane na stronce szkoły i tablicy przy pokoju.

Uwaga!

Wszelkie informacje uzyskacie u nauczyciela techniki –  pani Barbary Gregorkiewicz (kontakt przez dziennik elektroniczny lub osobiście w szkole ).

Wykonała mgr Barbara Gregorkiewicz.

WAŻNE WIADOMOŚCI DO POWTÓRZENIA

NA  KARTĘ  ROWEROWĄ

 1. Jezdnia- to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
 2. Rower- to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, może mieć napęd elektryczny,
 3. Rowerem po drodze publicznej może kierować osoba, która ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową,.Włączanie się do ruchu to wjazd z osiedla, podwórka, parkingu na drogę publiczną.
 4. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać 15.
 5. Odległość między kolumnami rowerzystów powinna wynosić najmniej 200 metrów.
 6. Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do poleceń osoby kierującej ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i na końcu przepisów ruchu drogowego.    
 7. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania: na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, na zakręcie, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
 8. Każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, bo nawet w przypadku obecności zagrożeń, można wykonać część zadań ratunkowych.
 9. Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien ułatwić mu przejazd.
 10. Pojazd uprzywilejowany– to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami.
 11. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem widząc taką postawę osoby kierującej ruchem?  zachowanie kierowcy – kolor światła sygnalizacji świetlnej  
 12. Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest: zawsze zabronione.
 13. Postój to każde unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minutę.
 14. Wzywając pogotowie ratunkowe należy zadzwonić pod numer 999.
 15. Będąc świadkiem wypadku, mamy obowiązek wezwać pomoc – 112 numer uniwersalnego telefonu ratunkowego (komórkowego).
 16. Ważne telefony służb ratunkowych:
  1.  – pogotowie ratunkowe   – telefon 999
  2.  – straż pożarna – telefon 998
  3. – policja  – telefon 997
 1. Manewry na drodze:
  1. 1. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny.
  2. 2. Manewr– to zmiana pozycji pojazdu na drodze.
  3. 3. Podstawowe manewry:
   1. a)  Wymijanie – to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu drogowego, poruszającego się w kierunku przeciwnym.
   2. b)  Wyprzedzanie– to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu drogowego, poruszającego się w tym samym kierunku.
   3. c)  Omijanie– to przejeżdżanie obok nieporuszającego się uczestnika ruchu drogowego lub przeszkody.
   4. d)  Zatrzymanie pojazdu-to każde jego unieruchomienie pojazdu trwające nie dłużej niż 1 minutę.
   5. e)  Postój pojazdu– to unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż 1 minutę.
 2. Manewry na drodze – włączanie się do ruchu i zmiana kierunku jazdy          
  1. a)Włączanie się do ruchu– to rozpoczynanie jazdy (po postoju, zatrzymaniu) lub wjeżdżanie z pobocza, parkingu, innej drogi na drogę publiczną 
  2. b)Zawracanie – to zmiana kierunku jazdy na przeciwny.
  3. c)Zmiana kierunku jazdy: skręcanie w prawo, lewo, zawracanie.
  4. d)Zmiana pasa ruchu – przejechanie z jednego pasa na drugi.
 3. Obowiązkowe wyposażenie roweru:
  1. z przodu – światło pozycyjne barwy białej lub żółtej,
  2. z tyłu – światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,-z tyłu – światło pozycyjne barwy czerwonej, może być migające, 
  3. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,-dzwonek lub inny lub sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku.
 4. Rowerzysta chcąc znaleźć się po drugiej stronie jezdni może skorzystać z przejścia dla pieszych: jeśli zachowa się jak pieszy i będzie prowadził rower przez pasy.

21.Ważne definicje:

Skrzyżowanie -jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię.           

Rondo – to skrzyżowanie o ruchu okrężnym.                                                    

Autostrada– jest to droga dwujezdniowa, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, które potrafią rozwinąć prędkość 40km/h.                                                                           

Droga ekspresowa –  jest to droga jedno i dwujezdniowa, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych.                                                                               

Uczestnik ruchu– to użytkownik drogi przebywający na niej, np. pieszy, kierowca.                                                                                                                     

Kolumna pieszych– to zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez przewodnika lub dowódcę.                                                                                           

Pojazd silnikowy – to pojazd wyposażony w silnik z wykluczeniem motoroweru i pojazdu szynowego.

Obejrzyj ciekawe filmiki:

1.Manewry na drodze    

https://youtu.be/sT6Mx3jMOhw

2.Przepisowy rowerzysta

3.Pierwsza pomoc w wypadkach na rowerze

4. Testy na kartę rowerową

https://brd.edu.pl/brd1/testy/1/quiz.htm

https://brd.edu.pl/brd1/testy/2/quiz.htm

https://brd.edu.pl/brd1/testy/3/quiz.htm

https://brd.edu.pl/brd1/testy/4/quiz.htm

                                                                                                                                                          Przygotował n-l techniki Barbara Gregorkiewicz