W naszej szkole jest realizowany ogólnopolski program profilaktyczny „Nawigacja w każdą pogodę”. Ma on na celu:

– wsparcie kondycji psychicznej uczniów

– wyposażenie młodych ludzi w umiejętności ważne w kształtowaniu pozytywnej samooceny i związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,

– zapobieganie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych.

Poniżej relacja z pikniku profilaktycznego podsumowującego program wraz ze wskazówkami dla rodziców, na które warto zwrócić uwagę w rozmowach z młodymi ludźmi .

Przedstawiamy wyniki ankiet jakie zostały przeprowadzone wśród uczniów i rodziców w lutym i marcu 2022, dotyczącego relacji z innymi, mocnych stron.