ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe: 16 styczna – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 23 – 25 maja 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.