Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego:

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego:

Zarządzenie nr 1538/2021 Prezydenta Miasta Katowice (zmieniające):

-do oddziału przedszkolnego
od 12.03.2021 r. godz. 11:00 do 24.03.2021 r. godz. 15:00
za pośrednictwem strony internetowej https://katowice.formico.pl

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.