Open Sankore to darmowe i open-source narzędzie do tworzenia lekcji. Oprogramowanie do tablic interaktywnych i monitorów, kompatybilne z każdym projektorem i urządzeniem wskazującym. Nasz przekaz możemy wzbogacić o treści kursu poprzez importowanie animacji flash, obrazów, audio, wideo, prezentacji PPT lub dokumentów PDF.

Jak zacząć pracę z Open – Sankore?

Przygotowanie materiałów na zajęcia jeszcze nigdy nie było takie proste. Stworzone slajdy czy lekcje są automatycznie rejestrowane i zawsze możemy je odnaleźć w bibliotece. Treści z internetu, zrzuty ekranu można integrować z przygotowanymi materiałami.

Interaktywna lekcja

Przygotowanie samodzielnych interaktywnych lekcji pozwala dostosować treści do potrzeb poszczególnych uczniów i umożliwia zaangażowanie uczniów zarówno zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce. Uczeń zaangażowany w ćwiczenia interaktywne, tak dobrze mu znane z gier komputerowych lepiej przyswaja treści i angażuje wiele zmysłów.

Open Sankore pozwala na integrację przygotowanych przez nas materiałów z komponentami zewnętrznymi. Możliwe jest osadzanie dynamicznej zawartości: np.: aplikacji z widgetami tj. Mapy Google co pozwala na rozszerzenie i uatrakcyjnienie przekazu lekcyjnego.

Otwarte zasoby edukacyjne

W sieci dostępnych jest wiele gotowych lekcji interaktywnych z wielu przedmiotów, które dzięki różnorodnym materiałom, animacjom i ćwiczeniom wspomagają efektywność uczenia się. Większość interaktywnych programów edukacyjnych dostępnych na rynku uwzględniają wytyczne programowe MEN i jest wpisana do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez MEN.

https://padlet.com/reniii83/29s5egb9qkjyu8d2

https://learningapps.org/

https://www.megamatma.pl/

https://zpe.gov.pl/scholaris

https://muzea.malopolska.pl/

https://www.zygotebody.com/

https://www.geogebra.org/?lang=pl

http://www.wirtualnepianino.pl/

http://www.instrumentyludowe.pl/pl/

https://www.eduscience.pl/artyku%C5%82y/efekty-korzystania-z-tablic-interaktywnych-w-praktyce-szkolnej