Katowice, 20.02.2024

Katowice, 26.04.2023

 1. Mołotow, Zagadnienia polityki zagranicznej, W – wa 1953
 2. Marks, Kapitał t.1, W – wa 1951
 3. Marks, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
 4. Marks, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
 5. Marks, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
 6. Marks, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
 7. Lenin, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
 8. Lenin, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
 9. Lenin, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
 10. Lenin, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
 11. Lenin, Dzieła t.1, W – wa 1950
 12. Lenin, Dzieła t.2, W – wa 1950
 13. Lenin, Dzieła t.5, W – wa 1950
 14. Lenin, Dzieła t.6, W – wa 1950
 15. Lenin, Dzieła t.14, W – wa 1950
 16. Lenin, Dzieła t 19, W – wa 1950
 17. Lenin, Dzieła t 20, W – wa 1950
 18. Lenin, Dzieła t 21, W – wa 1950
 19. Lenin, Dzieła t 23, W – wa 1950
 20. Lenin, Dzieła t 25, W – wa 1950
 21. Lenin, Dzieła t 22, W – wa 1950
 22. Lenin, O walce przeciwko wojnie, W – wa 1950
 23. Lenin, Krótki zarys życia, W – wa 1949
 24. Lenin w Krakowie, Kraków 1974
 25. Lenin w Krakowie, Kraków 1974