Rok szkolny 2021/2022

OPŁATA ZA OBIADY M-C STYCZEŃ
16 X 3,00 = 48,00

OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE
16 x 5,00 = 80,00
TERMIN PŁATNOŚCI : 13 STYCZNIA
Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej i w szatni klas 0 , 1 )
  • na stronie internetowej szkoły ( www.sp48.eu )

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :

57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).
Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )
Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)
OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.