Rok szkolny 2022/2023

OPŁATA ZA OBIADY M-C GRUDZIEŃ
17 X 3,00 = 51,00
OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE
Opłata do dnia 22.12.2022
17 X 5,00 = 85,00
TERMIN PŁATNOŚCI : 6 GRUDNIA
Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

o na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej
i w szatni klas 0 , 1 )
o na stronie internetowej szkoły ( sp48.eu )

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :

57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane
jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).
Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )
Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)
OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.