Rok szkolny 2020/2021

W  związku z COVID-19 proszę o wpłacanie opłat za obiady/posiłki na konto szkoły:

                                      57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Proszę również o przesyłanie potwierdzeń wpłaty  na adres szkoły : sp48katowice@op.pl

Brak potwierdzenia będzie traktowane jako nie opłacenie obiadu/posiłku

Intendent – Małgorzata Fischer

OPŁATA ZA OBIADY    M-C MARZEC

                      23  X  3,00  =  69,00

         OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE

                    23   x   5,00   =   115,00

      TERMIN PŁATNOŚCI :  05 MARZEC

Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej

i w szatni klas 0, 1 )

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

lub u intendenta (w godzinach 8.00 – 14.00)

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane

jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDE NALICZANE ODSETKI.