Rok szkolny 2021/2022

OPŁATA ZA OBIADY M-C CZERWIEC

16 X 3,00 = 48,00

OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE

21 X 5,00 = 105,00

Do dnia 30.06.2022

TERMIN PŁATNOŚCI: 06 CZERWCA Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej i w szatni klas 0 , 1 )
  • na stronie internetowej szkoły.

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto: 57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole). Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail (sp48katowice@op.pl)

Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.