Rok szkolny 2020/2021

W  związku z COVID-19 proszę o wpłacanie opłat za obiady/posiłki na konto szkoły:

                                      57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Proszę również o przesyłanie potwierdzeń wpłaty  na adres szkoły : sp48katowice@op.pl

Brak potwierdzenia będzie traktowane jako nie opłacenie obiadu/posiłku

Intendent – Małgorzata Fischer

OPŁATA ZA OBIADY    M-C WRZESIEŃ

                     20   X  3,00 =  60,00

         OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE

                  21     x   5,00   =   105,00

      TERMIN PŁATNOŚCI :  07 WRZEŚNIA

Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej

i w szatni klas 0 , 1 )

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane

jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )

Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.