– 20 września były zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. 8 prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej

– 8 listopada kl. 7b była na wyjeździe z p. Skrzypek w ramach projektu Katowice Miasto Fachowców.

Uczniowie odwiedzili BFC Nieruchomości w Katowicach, miejsce o zabytkowej architekturze i
funkcjonalnych rozwiązaniach technicznych. Po klimatycznych wnętrzach obiektu oprowadzili nas
pracownicy, którzy wyczerpująco opowiedzieli o ówczesnym funkcjonowaniu każdej kondygnacji.
Po zwiedzaniu uczestnicy mogli zabawić się w architektów, projektując własne pomieszczenia biurowe.
Wykorzystując niezbędne narzędzia, dobierając kolorowe tkaniny, elementy świetlne, meble oraz różne
dodatki, stworzyli klimatyczne biura – wszystko pod fachowym okiem pracowników biura projektowego,
którzy służyli pomocą i dobrą radą.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu zorganizowało 16 listopada 2023 Festiwal Zawodów, który odbywał się pod hasłem „Kształcenie zawodowe górą. Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie uczniom klas VIII informacji na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Uczestnicy podczas Festiwalu mogli zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku w określonym zawodzie, ocenić swoje predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, zaplanować swoją przyszłość biorąc pod uwagę swoje zainteresowania oraz mocne strony, skonfrontować posiadaną wiedzę i umiejętności z własnymi wyobrażeniami o zawodzie. Uczniowie chętnie korzystali z wykonywania prostych czynności zawodowych, za co zdobywali certyfikaty, które brały udział w losowaniu nagród.

– 16 stycznia kl. 7 w ramach projektu Katowice Miasto Fachowców wychodziły na zajęcia do Zespołu Szkół nr 2 na ul. Goetla

Uczniowie klas siódmych mieli okazję odwiedzić Zespół Szkół nr 2, im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach
– w ramach projektu Katowice Miasto Fachowców.
Podczas wizyty uczniowie, nieco bliżej poznali niektóre kierunki zawodowe, w których kształci ZS nr2.
W warsztacie obróbki ręcznej zostały zaprezentowane materiały oraz różne sposoby pracy Technika
Ogrodnika. Podczas tych warsztatów, z niewielką pomocą powstały ozdoby florystyczne.

Podczas pobytu można było również pozyskać informacje na temat zawodu Technika Elektryka oraz
poznać kwalifikacje, które zainteresowany tym zawodem zdobędzie decydując się na naukę tego fachu.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej był kolejnym zaprezentowanym zawodem.
Przedstawiciele tego zawodu zajmują się zastosowaniem w budownictwie m.in. paneli fotowoltaicznych
oraz przygotowaniem wszelakich prac związanych z energetyką odnawialną. Motywująca dla uczniów
była informacja o coraz bardziej wiodącej oraz znaczącej funkcji nowoczesnych technologii, ze względu
na troskę o ochronę środowiska oraz dobrze opłacany zawód.

Słuchając o zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali można było pobujać w obłokach. Z opisu
tego zawodu uczniowie dowiedzieli o co musi zadbać specjalista do spraw obsługi podróżnych.
Obowiązków jest sporo a praca w takim charakterze bywa wymagająca, zarówno w dzień, jak i w nocy.
Po obejrzeniu krótkiego filmiku instruktażowego, uczniowie bezbłędnie wykonali zadanie, polegające na
spakowaniu bagażu podręcznego według obowiązujących norm.

 Warsztaty doradztwa zawodowego „Wybieram zawód, inwestuję w przyszłość”

Uczniowie klasy 8 uczestniczyli w warsztatach doradztwa zawodowego w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Warsztaty składały się z dwóch części. Najpierw odbył się wykład przeprowadzony przez doradcę zawodowego pt. „ Wybieram zawód, inwestuję w przyszłość „. Uczniowie z wykładu dowiedzieli się czym należy się kierować wybierając przyszłą ścieżkę edukacji oraz do kogo mogą się zwrócić o pomoc w dokonaniu tej decyzji.
Pierwsza część wizyty obejmowała również rozmowę z uczniami technikum, którzy opowiadali o specyfice kierunków zawodowych, których byli przedstawicielami, byli to m.in. technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik fotografii i multimediów, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali. Uczniowie technikum przedstawili również oferty oraz możliwości odbycia praktyk zawodowych w miejscach, z którymi współpracuje ZDZ.
Druga część wizyty polegała na zwiedzaniu szkoły. Dostaliśmy możliwość zobaczenia niektórych pomieszczeń oraz stanowisk pracy, w których odbywają się zajęcia z kierunków zawodowych oraz wysłuchania krótkich opowiadań wykładowców poszczególnych kierunków.

Informator dla klasy 8
Na tablicy znajdują się informacje z ofertą edukacyjną dla uczniów klasy 8 oraz zaproszenia na Dni Otwarte do szkół ponadpodstawowych – dla ułatwienia przy wyborze przyszłej ścieżki kształcenia.