Kim byli „żołnierze wyklęci”?

„Żołnierze wyklęci” byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” zginął osiemnaście lat po wojnie 21 października 1963 roku. August Emil Fieldorf – „Nil”, Witold Pilecki – „Witold”,Danuta Siedzikówna – „Inka”, Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka ”, Józef Kuraś – „Ogień ”, Józef Franczak – „Lalek” i wielu innych – żołnierze i działacze podziemia antykomunistycznego. Walczyli o wolną Polskę. Jednak władza ludowa potraktowała ich jak zdrajców. W walkach z komunistami zginęło ok. 9 tys. „wyklętych”, kolejnych kilka tysięcy zamordowano na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

Z tej okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym pt.  „Żołnierze wyklęci”. Celem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej życiorys dowolnie wybranego żołnierza antykomunistycznego podziemia. Najciekawsze prezentacje zostaną zamieszone na stronie internetowej szkoły, a laureaci konkursu otrzymają oceny celujące z historii oraz dodatkowe punkty z zachowania. Gotowe prezentacje multimedialne proszę wysyłać na adres mailowy:artururz@gmail.com