Szanowni Rodzice

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4.11.2020r. dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klas I- III od poniedziałku 9 listopadaprzechodzą na naukę zdalną. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Dyrektor przypomina również, że udział uczniów w zajęciach online jest obowiązkowy, a zasady zgłaszania i usprawiedliwienia nieobecności uczniów zostały ustalone w komunikacie z dnia 24.10.2020r. Informacja ta znajduje się na stronie internetowej szkoły: http://www.sp48.eu