CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią.
 2. Wzbudzenie wrażliwości i szacunku do osób starszych, przeszłości, upływu czasu i dokonujących się przemian.
 3. Zachęcenie do poszanowania miejsc pamięci narodowej.
 4. Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.
 5. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.
 6. Upamiętnienie kolejnej Rocznicy Powstań Śląskich oraz Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się i wychowanków domów kultury w wieku od 12 do 19 lat – mieszkańców miast
  województwa śląskiego.
 2. Tematem fotografii mogą być ludzie, przedmioty, ciekawe miejsca związane z upływającym czasem.
 3. Na adres organizatora należy przesłać do 2 fotografii drogą elektroniczną w załączniku e-mail na adres:
  konkurspamietamymdkchorzow@gmail.com (prace mogą być w formacie JPG lub RAW o bardzo dobrej rozdzielczości np. o wymiarach
  2000×3000 pikseli).
 4. Technika wykonania prac jest dowolna.
 5. Integralną część regulaminu stanowią:
  ● załącznik nr 1 – karta zgłoszenia ( należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI);
  ● załącznik nr 2 – zgoda na udział w konkursie.
 6. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 2), które są dołączone do regulaminu, należy dokładnie
  wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg.
 7. Prace bez karty zgłoszenia i zgody na udział w konkursie oraz te, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów technicznych,
  będą odrzucone.
 8. Fotografie, na których będą się znajdować znaki lub cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

III. TERMINY:

 1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 20 listopada 2020 r. do godziny 15:00, na adres e-mail:
  konkurspamietamymdkchorzow@gmail.com
 2. Uroczyste wręczenie zaplanowano na początek grudnia, jednak organizacja takiego wydarzenia uzależniona jest od sytuacji
  epidemicznej w mieście i kraju, wówczas organizatorzy skontaktują się z laureatami celem ustalenia sposobu przekazania
  nagród/dyplomów. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. Ze względu na obostrzenia dotyczące Covid19
  możliwa jest również zmiana daty rozstrzygnięcia konkursu. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać
  odwołany lub odbyć się w zmienionej formie. Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową www.mdkchorzow.pl