W trzeci weekend września tradycyjnie  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata –Polska 2019”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Głównym celem było zachęcenie   do podejmowania działań, dzięki którym zmniejszymy ilośc wytwarzanych przez nas odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi i świadomymi konsumentami.                                                                                                                                            

20 września uczniowie wraz z opiekunami wyposażeni w worki i rękawiczki dostarczone przez Urząd Miasta Katowice udali się na wyznaczone tereny, aby je posprzątać. Najmłodsi porządkowali teren wokół szkoły, a starsi Park Murckowski i tereny zielone wokół ulicy Bielskiej. Uczniowie sprzątali z dużym zaangażowaniem  i zebrali wiele worków śmieci – butelek, papierów, plastikowych przedmiotów.  Dzięki takim akcjom wzrasta świadomość ekologiczna uczniów, a nasze otoczenie staje się corazpiękniejsze.