„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (TB 4, 7)

W najbliższą niedzielę – 19 listopada przypada 7 Światowy Dzień Ubogich. Nasza szkoła od kilku lat włącza się w akcję zbiórki darów dla mieszkańców Katowic, będących w potrzebie. W tym roku również dołączyliśmy do grona darczyńców i przekazaliśmy organizatorom 7 Światowego Dnia Ubogich paczki z artykułami spożywczymi i chemiczno-kosmetycznymi. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy przyczynili się do pomocy najuboższym i dali wspaniały przykład dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem.

Zbiórka odbywa się w SP48 od 24-26.10.2023r. Zapraszamy Szkolny Klub Wolontariatu

ROK SZKOLNY 2022/2023

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”

Dnia 13 listopada 2022r. obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich. Nasza szkoła po raz kolejny postanowiła włączyć się w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Dlatego też zajęliśmy się zbiórką przydatnych artykułów. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami posegregowali i spakowali dary, które zostały zawiezione do magazynu organizatora akcji katowickiej – Zupa w Kato. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wielu uczniów i ich rodziców przyniosło na ten cel dary rzeczowe oraz własnoręcznie wykonane kartki z sympatycznymi życzeniami. Wszystkim, którzy okazali jakąkolwiek pomoc – serdecznie dziękujemy.