Ocenianie i udzielanie informacji zwrotnej często sprawia nauczycielom dużą trudność w tradycyjnych warunkach szkolnych. Pedagodzy zastanawiają się, w jaki sposób sprawiedliwie podsumować wiedzę i umiejętności ucznia, biorąc jednocześnie pod uwagę włożony przez niego w naukę wysiłek. Dodatkowo, wiele wątpliwości powoduje fakt, że stosowana w polskim systemie edukacji skala ocen 1-6 wpływa na ucznia demotywująco poprzez brak wpływu na rozwój jego wewnętrznej motywacji do pozyskiwania nowej wiedzy i doświadczeń. Trudno się więc dziwić, że w momencie wprowadzenia nauczania zdalnego nauczyciele skupili się nie tylko na przygotowywaniu angażujących materiałów edukacyjnych, ale również na tym, jak efektywnie ocenić uczniów na odległość.

Podczas niniejszego kursu przedstawione zostaną informacje i narzędzia TIK, które są nieocenionym wsparciem skutecznego, wiarygodnego procesu oceniania i udzielania informacji zwrotnej w edukacji zdalnej. Warto podkreślić, że mogą być one aktywnie wykorzystywane także po powrocie do tradycyjnego sposobu nauczania.

Moduł 1. Rola oceny i informacji zwrotnej w szkole XXI wieku.

Zaczynamy od dokładnego przyjrzenia się roli oceny oraz informacji zwrotnej w pracy nauczyciela i w procesie uczenia się ucznia.

Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do oceniania jako systematycznego sprawdzania posiadanej przez ucznia wiedzy i umiejętności. Nowoczesne ocenianie, czyli takie, na jakim skupiamy się w szkole XXI wieku, jest jednak całym szeregiem działań i procesem długotrwałym. Jego podstawą jest wspieranie ucznia w jego samodzielnym dążeniu do wiedzy, monitorowanie jego postępów oraz udzielanie wartościowej informacji zwrotnej.

Jakie warunki musi spełniać proces oceniania, by można było nazwać go precyzyjnym i sprawiedliwym? Czy ocena równa się informacji zwrotnej? W jaki sposób monitorować faktyczny rozwój wiedzy i umiejętności uczniów podczas edukacji zdalnej? I w końcu: czy podczas kształcenia na odległość można w jakikolwiek sposób rozwijać motywację wewnętrzną ucznia, w której ocena schodzi na drugi plan? Ten moduł służy rozwianiu wszelkich teoretycznych wątpliwości.

Moduł 2. Opcja Test i ankiety ewaluacyjne w Formularzach Google.

Formularze są jednym z najbardziej przydatnych w pracy nauczyciela narzędziem oferowanym przez Google. Z uwagi na temat kursu, skupimy się przede wszystkim na tworzeniu arkuszy w opcji Test i ankiet ewaluacyjnych – nie możemy przecież zapomnieć, że informacja zwrotna powinna pochodzić nie tylko od nauczyciela, ale również od ucznia.

Poniższe pliki z materiałami poświęconymi Formularzom Google pozwolą bliżej przyjrzeć się temu narzędziu i dokładnie poznać jego możliwości.

***Uwaga do pliku Rozwiewamy wątpliwości – dodatek Form Limiter jest aktywny tylko dla kont gmail w domenie szkolnej GSuite. Nie działa na prywatnych kontach gmail.

Moduł 3. Możliwości platformy TestPortal.

Z uwagi na ograniczone możliwości Formularzy Google w zakresie budowania testów, które w sposób precyzyjny i wiarygodny sprawdzałyby wiedzę i umiejętności rozwiązujących, warto przyjrzeć się dużo bardziej rozbudowanemu narzędziu, jakim jest platforma TestPortal.

Użytkownicy TestPortalu doceniają przede wszystkim możliwość skorzystania z technologii „Uczciwy rozwiązujący”, wprowadzenia własnych kryteriów oceniania oraz ustawienia automatycznego uruchomienia się arkusza testowego w wybranym przedziale czasowym.

Jak przygotować test? – poradnik TestPortalu

Kliknij link https://www.testportal.pl/baza-wiedzy/jak-przygotowac-test-online-dla-uczniow.html, aby otworzyć zasób.

Moduł 4. Interaktywne karty pracy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że w obecnej sytuacji czas nauczyciela jest na wagę złota. Naszym obowiązkiem jest nie tylko przygotowanie ciekawych, angażujących materiałów lekcyjnych i zmotywowanie ucznia do wzięcia aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, ale również sprawdzenie poprawności wykonanych przez niego zadań oraz wskazanie mocnych i słabych punktów jego pracy. Często pojawiają się opinie, że ta ostatnia część zajmuje dużo więcej czasu, niż samo przygotowanie lekcji.

Czy można uniknąć spędzania długich godzin nad uzupełnionymi przez uczniów zadaniami, a jednocześnie uzyskać pełny obraz osiąganych przez nich postępów, na podstawie których będziemy mogli następnie przekazać informację zwrotną?

Ten moduł poświęcony jest opracowaniu „samosprawdzających się” kart pracy za pomocą narzędzia LiveWorksheets, które jednocześnie pełni funkcję bogatej biblioteki zasobów edukacyjnych stworzonych przez nauczycieli różnych przedmiotów. Przekonamy się również, że dokument zapisany w formacie PDF bardzo łatwo jest zmodyfikować do wersji w pełni edytowalnej.

Moduł 5. Inne narzędzia TIK przydatne w ocenianiu i udzielaniu informacji zwrotnej.

Ostatni moduł naszego kursu poświęcony jest ciekawym narzędziom TIK, które niesamowicie ułatwiają bieżące monitorowanie postępów naszych uczniów w nauce. Mając świadomość, że informacja zwrotna w edukacji powinna być dwustronna – od nauczyciela dla ucznia oraz od ucznia dla nauczyciela – przyjrzymy się również sposobom na pozyskiwanie wiadomości na temat jakości i efektywności naszej pracy.