„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma…” w tym tygodniu, o tym rozmawialiśmy podczas zajęć świetlicowych. Każdy uczeń miał okazję podzielić się swoją pasją i opowiedzieć coś więcej na temat swojego hobby, kolegom i koleżankom.
Zainteresowania Świetliczaków okazały się bardzo różne: pasje sportowe, czytelnicze, krajoznawcze, zamiłowanie do zwierząt, składanie klocków to główne wymieniane przez dzieci ulubione zajęcia, na które poświęcają większość wolnego czasu. Dyskutowaliśmy również na temat, jak rozumiemy stwierdzenie „uczyń ze swojego hobby pracę i nie przepracujesz w swoim życiu ani jednego dnia więcej”. Okazało się, że dzieci doskonale zrozumiały treść tego stwierdzenia, co potwierdziły w swobodnej dyskusji na ten temat.
Podczas zajęć z p. Jolantą Majewską uczniowie klas pierwszych udekorowali doniczki według wcześniej wykonanego projektu, następnie posiały w nich wybrane przez siebie zioła, kwiaty oraz warzywa. W ten sposób stworzyli wspólnymi siłami świetlicowy ogródek!
W tym tygodniu nie zabrakło również zabaw ruchowych na szkolnym placu zabaw.

ŚWIETLICOWY KONKURS

dla uczniów klas I – III i oddziału przedszkolnego

pt„Bajka na talerzu”

etap szkolny

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompozycji nawiązującej do bajki / postaci z bajki, przy użyciu wszelkich zdrowych produktów spożywczych i sfotografowanie jej.
 • Wykonanie pracy do dowolnej bajki, należy uwiecznić na fotografii w rozmiarze 10 cm x 15 cm i podpisaną na odwrocie (imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą, tytułem bajki oraz jej autorem) dostarczyć do świetlicy szkolnej.
 • Forma pracy: indywidualna
 • Uczestnik może zgłosić jedynie fotografię, której jest wyłącznym autorem
 • Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu
 • Najlepsze fotografie zostaną wybrane przez Komisję Konkursową składającą się z nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach.
 • Termin: 03 czerwca 2024 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica”.

KRYTERIA OCENY:

 • zgodność przesłanej dokumentacji z wymogami konkursowymi i ustalonymi terminami,
 • pomysłowość,
 • walory estetyczne,
 • kreatywność,
  Prace będą oceniane osobno na każdym poziomie klas.

Zdobywcy I i II miejsca na każdym poziomie klas przejdą do etapu miejskiego

                                                        Organizator: świetlica szkolna

                                                                 P O W O D Z E N I A

Hobby

Poczta
W minionym tygodniu tematem przewodnim była poczta. Podczas zajęć uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną nt. funkcjonowania urzędu pocztowego, pracy jaką
każdego dnia wykonuje listonosz, aby wysłane listy, przesyłki i przekazy pieniężne dodarły
do odbiorców na czas. Rozmawialiśmy również o tym, jakie inne ważne dla nas sprawy
możemy załatwić na poczcie. Świetliczki miały okazję obejrzeć klasery ze starymi
znaczkami, nauczyły się jak poprawnie adresować koperty, by dotarły do właściwego
odbiorcy. Po merytorycznym wprowadzeniu w temat, przeszliśmy do zajęć praktycznych, na
których każdy uczeń samodzielnie wykonał kopertę, zaadresował ją, a w środku umieścił
piękną własnoręcznie wykonaną kartkę okolicznościową dla swojej mamy z okazji
zbliżającego się jej święta. Nie zabrakło również kolorowanek, tematycznie związanych z
pocztą i listonoszem oraz zabaw ruchowych na szkolnym placu zabaw. W ramach
podsumowania zajęć tygodnia Świetliczaki rozwiązały quizy związane z tematyką poczty.
Uczniowie klas pierwszych podczas zajęć z p. Jolantą Majewską, w ramach projektu
„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, wykonali kolejne zadanie do ostatniego III modułu
projektu. Każde dziecko samodzielnie zaprojektowało doniczkę, w której posieje warzywa,
zioła, kwiaty, by wspólnie stworzyć świetlicowy ogródek na parapecie. Będzie to świetna
okazja do obserwowania i pielęgnowania założonej hodowli.

Nasza Wspólna Europa
Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Europy, święto pokoju i jedności w Europie. W tym roku mija równo dwadzieścia lat, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W tym tygodniu skupiliśmy się na zgłębieniu tego tematu, rozmawialiśmy o naszej „Wspólnej Europie”, przypomnieliśmy sobie jakie kraje należą do wspólnoty, obejrzeliśmy prezentację „20 lat Polski w Unii Europejskiej”. W odpowiedzi na zaproszenie p. Z. Ochorok, odwiedziła nas Pani Anna Piecha z Europe Direct Katowice, która o Unii Europejskiej wie bardzo dużo.
Klasy starsze miały okazję uczestniczyć w warsztatach, prowadzonych przez p. Annę, podczas których dowiedzieli się wielu ciekawych informacji związanych z Unią Europejską, natomiast młodsze dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, na których własnoręcznie zdobiły materiałową torbę symbolami związanymi ze „Wspólną Europą”.
Na zajęciach prowadzonych przez p. Jolantę Majewską uczniowie wykonali z plasteliny postać Syriusza – maskotki Unii Europejskiej, rozwiązali quiz „Czy potrafisz rozpoznać państwa i flagi” państw członkowskich. W ramach podsumowania cyklu tematyki tygodnia, Świetliczaki wykonały pracę techniczno – plastyczną, polegającą na uzupełnieniu ilustracji o ekologiczne rozwiązania, które działają na korzyść naszej wspólnej Europy. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach czytelniczych, podczas których wysłuchali fragmentów książki M. Terlikowskiej „Drzewo do samego nieba”.
Podczas zajęć prowadzonych przez p. Z. Ochorok, Świetliczaki wykonały z kolorowego papieru flagi Unii Europejskiej, które przyozdobiły gazetkę ścienną w świetlicy szkolnej. W ramach zajęć czytelniczych, uczniowie wysłuchali bajki o Unii Europejskiej, a na podsumowanie tematyki tygodnia rozwiązali tematyczną krzyżówkę i wykonali pracę plastyczną – Zielona Europa – kolorowanie według kodu.
Nie zabrakło również zajęć ruchowych na szkolnym placu zabaw!

Dzień Ziemi obchodzony jest każdego roku 22 kwietnia, jego celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa na całym świecie. W tym tygodniu zajęcia świetlicowe w dużej części poświęcone były tematyce ekologicznej. Świetliczaki miały okazję przypomnieć sobie, jak dbać o naszą planetę, jak należy segregować odpady, co robić by było ich mniej, jak być eko i żyć w zgodzie z naturą oraz jak istotna jest konieczność wysadzania drzew. Dbając o nasze najbliższe środowisko, sprzątaliśmy tereny zielone wokół naszej szkoły.
Pani Jolanta Majewska przygotowała dla uczniów karty z ilustracjami różnych odpadów, które należało umieścić w odpowiednich koszach, a następnie podświetlając kosz, dzieci mogły sprawdzić czy udało się im prawidłowo posegregować śmieci. Uczniowie wykonali również farbami pracę plastyczną „Nasza Ziemia”, a w ramach podsumowania tematyki tygodnia uczestniczyli w grze terenowej, składającej się z 10 zadań związanych z ekologią, dotyczących segregowania odpadów, energii odnawialnej, kompostowania, czystego powietrza, ekoprzyjaciół, drugiego życia przedmiotów, energii słonecznej, oszczędzania wody
i energii oraz ochrony zwierząt. Wszystkie zadania Świetliczaki wykonały bezbłędnie!
Podczas zajęć z p. Zdzisławą Ochorok dzieci nauczyły się tekstu piosenki ” W układzie słonecznym”, pięknie pokolorowały ilustracje związane z Dniem Ziemi oraz ułożyły i nakleiły na białą kartkę powstałe ze złożonych puzzli obrazki związane z naszą planetą. W ramach podsumowania tematyki tygodnia każdy Świetliczak rozwiązał krzyżówkę o tematyce ekologicznej. Uczniowie wzięli również udział w konkursie na najładniejszą budowlę z klocków.
Pani Małgorzata Mildner przeprowadziła zajęcia plastyczne, w trakcie których uczniowie stworzyli plakaty nt. „Jak dbać o naszą planetę”. Pan V. Klepach przygotował dla Świetliczaków kolorowanki o tematyce ekologicznej.
W świetlicy odbył się festiwal gier planszowych zorganizowany przez p J. Majewską i p. P. Szczotok. Wśród licznych gier największym powodzeniem cieszyła się „Packa na muchy”. Festiwal zyskał dużą aprobatę uczniów, co bardzo cieszy wychowawców świetlicy i w najbliższym czasie zostanie powtórzony!
Nie zabrakło również zajęć ruchowych w świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw.

Warszawa
„Jaka wielka jest Warszawa! Ile domów, ile ludzi! Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi! …” – Julian Tuwim
W tym tygodniu Świetliczaki zostały zaproszone na wirtualny spacer po Warszawie. Odwiedziliśmy najciekawsze zakątki miasta, podziwialiśmy niezliczone zabytki Stolicy, o których opowiedział nam przewodnik. Uczniowie, którzy byli w Warszawie opowiedzieli o tym, co najbardziej podobało się im w tym mieście. Poznaliśmy również niektóre legendy związane z Warszawą, do których dzieci stworzyły własne ilustracje: o Warsie i Sawie, o Bazyliszku, o Złotej Kaczce i o warszawskiej Syrence.
Pan V. Klepach stworzył kolorowankę do legendy o „Złotej Kaczce”, którą młodsze Świetliczki pięknie pokolorowały.
Pani Z. Ochorok wraz z dziećmi stworzyła album o Warszawie oraz przygotowała quiz.
Pani J. Majewska wykonała z uczniami piękne pocztówki z Warszawy, które ozdobią gazetkę ścienną w świetlicy szkolnej oraz ilustracje do warszawskich legend. Klasy pierwsze miały okazję sprawdzić ile zapamiętały z wirtualnej wycieczki po Warszawie podczas krótkiego quizu.
Nie zabrakło również zajęć ruchowych p. Z. Ochorok i p. Patrycja Szczotok zorganizowały zawody sportowe – rzut woreczkiem do celu. Świetliczaki mogły się również poruszać na szkolnej sali zabaw i na magicznym dywanie.
Uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem p. Jolanty Majewskiej wystawili w oddziale przedszkolnym przedstawienie „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena, które zostało nagrodzone gromkimi brawami przedszkolaków!

Teatr odgrywa dużą rolę w życiu człowieka, kształtuje naszą osobowość, wrażliwość na sztukę, wzbogaca naszą wyobraźnię i uczy empatii. W tym tygodniu Świetliczaki przeniosły się w świat teatru. Rozmawialiśmy o tym, czym jest teatr, o osobach które tworzą przedstawienie. Wspominaliśmy sztuki teatralne, które mieliśmy okazję zobaczyć.
Pod kierunkiem p. Jolanty Majewskiej uczniowie przygotowywali przedstawienie, które już wkrótce zostanie odegrane dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W ramach zajęć plastycznych każde dziecko wykonało kukiełkę postaci, którą najbardziej lubi i którą chciałoby zobaczyć w teatrzyku kukiełkowym. Jako podsumowanie tematyki tygodnia Świetliczaki miały okazję obejrzeć przedstawienie „Trzy Świnki”, przygotowane przez uczennice z klas piątych. Pani Zdzisława Ochorok zorganizowała konkurs, w którym
uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Nie zabrakło również zajęć ruchowych. Pani Zdzisława Ochorok i p. Patrycja Szczotok zorganizowały zawody w kręgle, które sprawiły niemałą radość Świetliczakom. Korzystając z pięknej aury za oknem, wychodziliśmy również na szkolny plac zabaw, aby aktywnie spędzać czas.

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz”- pisał w jednej ze swoich fraszek Jan Kochanowski. W tym tygodniu tematem przewodnim było zdrowe odżywianie się, dbałość o kondycję fizyczną jako podstawę naszego dobrego samopoczucia i zdrowia oraz higiena rąk. Wszystkie zagadnienia dobrze znane przez Świetliczaków, przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego odżywiania zawarte w piramidzie żywieniowej, rozmawialiśmy o roli codziennej aktywności fizycznej oraz o tym, kiedy i jak
powinniśmy myć ręce.
Uczniowie wspólnie z p. Jolantą Majewską wykonali doświadczenie, pokazujące czy dokładnie myjemy nasze dłonie oraz dlaczego należy myć je mydłem.
Na zajęciach p. Jolanty Majewskiej i p. Zdzisławy Ochorok, dzieci skomponowały z ulubionych owoców zdrowy szaszłyk, który był pyszną przekąską i jednocześnie koleją porcją owoców jaką należy przyjąć każdego dnia.
Każdy uczeń wie, że „w zdrowym ciele zdrowy duch” więc w ramach podsumowania tematu zdrowia, w piątek odbyły się zawody w kręceniu hula hop zorganizowane przez p. J. Majewską i Z. Ochorok. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, a na najlepszych czekały drobne nagrody!

Wielkanoc w świetlicy.

Wielkanoc to święto obfitujące w bogate tradycje i zwyczaje. W tym tygodniu Świetliczaki miały okazję dowiedzieć się o nich trochę więcej. Rozmawialiśmy o symbolice produktów spożywczych umieszczanych w koszyczku, zwyczajach wielkanocnych panujących w naszych domach oraz śmigusie – dyngusie uwielbianym przez dzieci.
Pod kierunkiem wychowawców świetlicy uczniowie wykonali wiele prac techniczno – plastycznych: zające – zawieszki na okna i drzwi oraz kurczaczki zaproponowane przez p. Zdzisławę Ochorok, papierowe zajączki – według pomysłu p. V. Klepacha, trójwymiarowe pisanki – propozycji p. J. Majewskiej oraz papierowe
koszyczki zaproponowane przez J. Majewską i P. Szczotok.
Wszystkie Świetliczaki po tak intensywnych pracach manualnych czekała miła niespodzianka od Zajączka, przekazana za pośrednictwem p. J. Majewskiej i P. Szczotok. Na szkolnym placu zabaw uwielbiany przez dzieci Zajączek ukrył przepyszne czekoladowe jajeczka, których odnajdywanie sprawiło uczniom wiele
radości!
W tym tygodniu nie zabrakło również zabaw sportowych, odbyły się zawody w skokach na skakance zorganizowane przez p. Z. Ochorok oraz zabaw ruchowych na szkolnym boisku i placu zabaw.

Za oknem wiosna!


Świat przyrody budzi się do życia po zimowej drzemce, ptaki śpiewają coraz głośniej, na drzewach pojawiają się pierwsze pączki, a słońce świeci coraz mocniej i dłużej – w tym tygodniu obserwowaliśmy i rozmawialiśmy nt. zmian jakie zachodzą w przyrodzie w okresie wiosennym. Uczniowie podczas zajęć mieli okazję poznać gatunki kwiatów, które kwitną tylko w tym okresie. Wspólnie z p. Zdzisławą Ochorok, Świetliczaki wykonały piękne żonkile z kolorowego papieru. Uczniowie klas pierwszych podczas zajęć z p. Małgorzatą Mildner, wykonali pracę plastyczną „Kwitnące drzewo jabłoni”. Wytwory uczniów stały się
piękną dekoracją świetlicowej gazetki ściennej. Uczniowie klas drugich i trzecich w trakcie zajęć z p. Jolantą Majewską mieli okazję „odkodować” wiosenne kwiaty, co sprawiło niemałą radość Świetliczaków.
Pani Jolanta Majewska wraz z uczniami klas pierwszych stworzyła kącik „Miłośników zwierząt domowych”, miejsce w którym będą umieszczane ciekawe informacje o pupilach. W ramach przygotowań każdy Świeliczak miał za zadanie przygotować piękną ilustrację wybranego przez siebie zwierzątka domowego – pojawiły się kotki, pieski, chomiki, rybki, papużki a nawet szynszyle! Uczniowie mieli również okazję, aby powymieniać się informacjami nt. poszczególnych zwierząt z kolegami i koleżankami. Aby poszerzyć wiedzę, p. Jolanta Majewska zaprosiła do świetlicy panią weterynarz Magdalenę Pawlik – Koniuszy, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom wiedzę o kotach, psach królikach i innych zwierzętach domowych. Świetliczaki miały okazję usłyszeć mnóstwo ciekawostek a także uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. To było niezwykle inspirujące i edukujące spotkanie!

W tym tygodniu Świetliczaki przeniosły się w niezwykły świat techniki.


Podczas zajęć uczniowie mieli okazję posłuchać i porozmawiać o roli urządzeń wokół nas, a także o
tym, jak być bezpiecznym w sieci. W ramach zajęć prowadzonych przez p. Zdzisławę Ochorok i p. Patrycję Szczotok, Świetliczaki wykonały pracę plastyczną „Mój przyjaciel robot” oraz stworzyły przestrzenne konstrukcje robotów z dostępnych w świetlicy klocków. Klasy pierwsze pod okiem p. Z. Ochorok zaprojektowały książeczkę informacyjną nt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”

Pani J. Majewska w ramach wprowadzenia w tematykę tygodnia zaprezentowała dzieciom wiersz Marzeny Nowosielskiej „Wynalazki”, który skłonił do dyskusji o wynalezionych sprzętach, które znacznie ułatwiają codzienne czynności. Pojawiły się rozmowy o tym, co by było gdyby zabrakło prądu, czy nie wynaleziono by pralki, lodówki czy samochodu. Te i inne przemyślenia zrodziły pomysł pracy plastycznej „I Ty możesz zostać wynalazcą”, co wzbudziło radość i chęć uczniów do wykonania zadania. W ramach podsumowania tygodniowych, Świetliczaki wspólnie z p. J. Majewską wykonały świetlicowego robota z kartonów, plastikowych nakrętek i innych dostępnych materiałów.
Nie zabrakło również zabaw ruchowych na świeżym powietrzu!

„Dzień Kobiet” to niewątpliwie ważne święto zarówno dla małych dziewczynek jak i dorosłych kobiet. W świetlicy już od początku tygodnia wszystkie działania, były prowadzone pod hasłem przewodnim „Międzynarodowy Dzień Kobiet”. Uczniowie poznali genezę tego święta, mieli okazję podyskutować o pracy kobiet w różnych zawodach, a także wyrazić szacunek i podziw dla wielu ich działań.
Pod kierunkiem p. Zdzisławy Ochorok i p. V. Klepacha, uczniowie wykonali kartki i laurki z okazji tego święta.
Pani Jolanta Majewska wspólnie z chłopcami opracowała grę terenową dla dziewczynek. Były zadania sprawnościowe, matematyczne, językowe, plastyczne, pamięciowe i zręcznościowe. Każde wykonane przez dziewczynki wzorowo, co docenili chłopcy obdarowując je własnoręcznie zrobionymi, personalizowanymi bransoletkami.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z całego tygodnia!

Ten tydzień był wyjątkowy, zarówno dla Świetliczków jak i całej społeczności szkolnej. 28 lutego 2024 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły, na której świętowaliśmy również kolejną rocznicę urodzin naszego patrona – Juliusza Ligonia.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wspólnie p. Zdzisławą Ochorok oglądali prezentację multimedialną o Juliuszu Ligoniu – górnośląskim kowalu, co kuł żelazo i pisał wiersze. Pod kierunkiem p. Jolanty Majewskiej dzieci tworzyły lapbooki o szkole – piękne, kolorowe, ciekawe z mnóstwem informacji i ciekawostek. W ramach programu „Czytająca Szkoła” wspólnie z p. Jolantą Majewska, uczniowie wysłuchali opowiadania z książki Marii Kruger „Karolcia” pt. „Zaczęło się zwyczajnie”.  Każde dziecko po wysłuchaniu treści, stwierdziło, że chciałby mieć taki magiczny koralik… Nie namyślając się długo każdy uczeń wykonał dla siebie bransoletkę z zaczarowanym, niebieskim koralikiem. W ramach podsumowania cyklu tygodnia , p. Zdzisława Ochorok przygotowała dla Świetliczaków quiz wiedzy o Juliuszu Ligoniu.
Nie zabrakło również zajęć ruchowych na świeżym powietrzu!

W tym tygodniu przenieśliśmy się do krainy bajek i baśni, miejsca magicznego, cudownego i zaczarowanego. Takiego, w którym wszystko jest możliwe. Wspólnie z p. Patrycją Szczotok i p. Zdzisławą Ochorok uczniowie poznali losy Kaja i Gerdy w baśni „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena a następnie wykonali ilustracje. Z kolei p. Jolanta Majewska zaprosiła dzieci do wysłuchania baśni „Calineczka” H. Ch. Andersena oraz „O Rybaku i jego żonie” braci Jakuba i Wilhelma Grimm, następnie uczniowie wykonali plastelinową wyklejankę postaci Calineczki.
W ramach podsumowania cyklu tygodnia Świetliczaki na podstawie ilustracji odgadywali tytuł bajki oraz rozwiązywali tematyczne krzyżówki. Uczniowie klas drugich i trzecich pod kierunkiem p. Jolanty Majewskiej zaczęli przygotowania do przedstawienia „Królowa Śniegu”, które w najbliższym czasie odegrają przed klasami pierwszymi i przedszkolakami.
Pan V. Klepach służył radą i pomocą dla uczniów, którzy zgłosili się do konkursu pt. „Jestem
Europejką / Europejczykiem”.
Nie zabrakło również zajęć ruchowych na świeżym powietrzu oraz na „magicznym dywanie”.
Tydzień uważamy za udany! 🙂

Walentynki nie tylko dla zakochanych! W świetlicy również obchodzimy to święto. Z okazji
walentynek w klasach drugich, p. Jolanta Majewska zorganizowała „Walentynkowy czas
zadaniowy”: walentynkowa krzyżówka, literowa łamigłówka i coś dla sprawnej rączki
walentynkowe wianuszki i misiowe drobnostki. Wspólnie z p. Zdzisławą Ochorok,
Świetliczaki przygotowały kartki z życzeniami walentynkowymi dla swoich kolegów i
koleżanek. Całość dopełniło przygotowanie pięknych sercowych mandali, które ozdobią
gazetkę ścienną w świetlicy szkolnej.
Po tak intensywnym tygodniu, korzystając z pięknej aury za oknem, pierwszy raz w tym roku
wyszliśmy na szkolny plac zabaw!

Zajęcia z klasami I-szymi prowadzone przez p. Jolantę Majewską

Luty, to miesiąc obfitujący w święta nietypowe, jednym z nich  jest „Światowy Dzień Głośnego Czytania”  przypadający na 7.02. W tym roku akurat w naszej szkole trwały ferie zimowe, dlatego ten dzień postanowiliśmy świętować 12 lutego. Lekturą, którą wybraliśmy był dobrze nam znany „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, którego niektóre przygody mieliśmy okazję wysłuchać już wcześniej. Dzisiaj zgłębialiśmy dalsze losy słynnego doktora i jego podopiecznych. Jak zawsze słuchaliśmy z zapartym tchem…

Postanowiliśmy pozostać w temacie zwierząt już do końca zajęć i każde dziecko samodzielnie zaprojektowało obrożę dla swojego pupila 🙂

Za oknem zima ☃️❄️

Za oknem zima, wszędzie śnieg, wszystko okryte białą kołderką. Warto uwiecznić tak piękny krajobraz. Uczniowie w ramach zajęć świetlicowych wykonywali prace plastyczne wodnymi farbami. Zajęcia prowadzone przez p. J. Majewską.

Przetrwać zimę – dokarmianie ptaków

Zima to trudny okres dla ptaków pozostających w naszym kraju, dlatego należy im pomóc przetrwać ten czas. Prowadząc zajęcia przypominamy dzieciom o potrzebie zapewnienia im pożywienia. Ekspozycja przedstawiająca dokarmianie ptaków zimą przygotowana w świetlicy przez uczniów pod kierunkiem p. J. Majewskiej.

Mieszkańcy naszych lasów

W otaczających nas lasach możemy spotkać wiele dużych i małych zwierząt. Wizerunki niektórych z nich powstały, dzięki twórczej pasji Świetliczaków i znalazły się na naszej tablicy świetlicowej. Do ich stworzenia wykorzystaliśmy szablony, kolorową bibułę oraz klej. Takie zajęcia to dobra zabawa sensoryczna, pobudzająca wyobraźnię, wymagająca dokładności i ćwicząca sprawność rąk. Zajęcia prowadziła p. Z. Ochorok.

Miasto śniegiem malowane

Zimowe widoczki wpisane w kształt kuli. Prace plastyczne pod kierunkiem p. V. Klepacha wykonane techniką kolażu stanowią wspaniałą dekorację naszej świetlicy.

Witamy Nowy Rok!

Nowy Rok, nowe nadzieje, postanowienia i marzenia. I właśnie to wszystko znalazło się w papierowym pudełeczku stworzonym przez każdego Świetliczaka, a w środku osobne karteczki, każda z innym życzeniem. Zajęcia prowadzone przez p. J. Majewską

Święta coraz bliżej – kolorowe bombki. Stroimy nasze świetlicowe choinki.

Stroimy nasze świetlicowe choinki własnoręcznie malowanymi bombkami oraz wyciętymi z papieru kolorowego śnieżynkami. Dekoracje powstały pod kierunkiem p. Z. Ochorok.

Tworzymy zawieszki i kartki na kiermasz świąteczny.

Każdego roku uczniowie naszej szkoły tworzą przepiękne rękodzieła na kiermasz świąteczny. W tym roku Świetliczaki włączyły się do akcji tworząc dekoracje choinkowe z masy solnej, ręcznie malowane a także przygotowały kartki świąteczne z wielobarwnymi, pięknymi choinkami. Zajęcia prowadzone przez p. J. Majewską.

Świetlicowe spotkanie z Mikołajem

6 grudnia to dla dzieci bardzo wyczekiwana data, bo tego dnia przychodzi Mikołaj. Tak też było i w tym roku!

W oczekiwaniu na święta: Mikołaje

Zajęcia kreatywne z wykorzystaniem techniki orgiami , w czasie których powstały papierowe Mikołaje i choinki z bombkami. Orgiami to wywodząca się z Chin i rozwinięta w Japonii sztuka składania papieru bez użycia kleju, nożyczek i dodatkowych ozdób. Uczniowie stworzyli przepiękne i wyjątkowe dekoracje świąteczne, które można było podziwiać wywieszone na tablicy świetlicowej. Zajęcia prowadziła p. Z. Ochorok.

Barbórka 2023: praca górnika

Rysunki wykonane węglem i kredkami świecowymi obrazujące pracę górnika w kopalni, powstałe w ramach zajęć świetlicowych pod kierunkiem p. Z. Ochorok.

Witamy zimę: bałwanki.

Kreatywne zabawy plastyczne prowadzone przez p. V. Klepacza.

Rozmowy o Krakowie: w świecie legend.

Kolorowanki inspirowane znanymi krakowskimi legendami o Smoku Wawelskim i Lajkoniku. Pani Z. Ochorok zapoznała uczniów z legendami, a następnie rozdała uczniom szablony do kolorowania. Dodatkowo dzieci poznały najważniejsze zabytki miasta i ciekawe miejsca związane z legendami.

Kolorowe misie: Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy, niewielki, duży czy z futerkiem… Każdy piękny i niezastąpiony, bo które dziecko nie lubi miśków. Najpiękniejsze misie stworzone podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez p. Z. Ochorok oraz ich twórcy ze swoimi misiowymi maskotami.

Pocztówki z Katowic. Moje miasto wczoraj i dziś.

Katowice kiedyś i dziś, tworzymy pocztówki z wykorzystaniem szkiców przedstawiających najważniejsze zabytki naszego miasta. Zajęcia prowadzone przez p. J. Majewską

Kocie historie – portrety.

Impresjonistyczne portrety kotów wykonane przez uczniów. Zajęcia prowadził p. V. Klepacz.

Nasza Ojczyzna Biało – Czerwona

Prace powstałe w ramach zajęć z okazji Narodowego Święta Niepodległości prowadzonych przez p. Z. Ochorok.

Mistrzowie recyklingu: jeże.

„Dzień Jeża” w świetlicy. Kto powiedział, że ze starych gazet nie można stworzyć czegoś pięknego? Nasze jeże wykonane są z materiałów z recyklingu. Te piękne prace plastyczne powstały pod kierunkiem p. V. Klepacza.

Drzewa w kolorach jesieni.

Zajęcia plastyczne inspirowane jesiennymi krajobrazami z motywem drzew. Korzystając z techniki pastelowej uczniowie stworzyli wielobarwne jesienne krajobrazy. Prace plastyczne prowadziła p. J. Majewska.

Jesienne wydzieranki: Dynia

Jeśli jesień, to czas na dyniowe dekoracje i zabawy. W ramach zajęć świetlicowych prowadzonych przez p. Z. Ochorok powstały prace plastyczne prezentujące dynie. Zajęcia te były doskonałym ćwiczeniem na sprawność uczniowskich dłoni.

Kolorowe rączki – jeż.

Zajęcia, które wymagały odbicia rąk w farbie zaowocowały powstaniem galerii pięknych jeży i zapewniły dzieciom dobrą zabawą. Prowadzenie zajęć przez p. Z. Ochorok.

Malowane sowy

Malarski plener w świetlicy i jego efekty w postaci prac prezentujących wielokolorowe sowy prowadzony przez p. V. Klepacza.

Drzewa w jesiennych barwach – wydzieranka.

Dzieła uczniów prezentujące kolory jesiennych drzew. Uczniowie stworzyli wiele bardzo kreatywnych obrazów polskich drzew, które pięknie prezentują się na naszej świetlicowej tablicy. Drzewa powstały pod kierunkiem p. Z. Ochorok.

Mistrzowie origami. Zobacz, jakie to łatwe!

Nauka japońskiej techniki składania papieru origami była ćwiczeniem doskonalącym cierpliwość. Warsztaty przygotowane przez p. Z. Ochorok.

Eko-sowa- pomysł na recykling płyt CD

Edukacja ekologiczna w formie zabawy plastycznej pozwalająca na stworzenie ciekawych prac plastycznych prowadzona przez p. V. Klepacza.

Pani Jesień w liście ubrana

Nadeszła jesień, przyroda zmieniała się nie do poznania. Dominują rudości, czerwienie i żółcie. Jest pięknie i zjawiskowo, tak jak i w naszej świetlicowej ekspozycji przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. J. Majewskiej.

Jesienne aktywności: Świetliczaki na szkolnym placu zabaw

Jesienne aktywności. Bezpieczne zabawy uczniów na świeżym powietrzu.

Bezpieczna droga do szkoły

Plakaty wykonane przez uczniów utrwalające wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wprowadzeniem do wykonania prac plastycznych była pogadanka przygotowana przez p. Z. Ochorok. Zajęcia pozwoliły dzieciom utrwalić zasady ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach i chodniku, przechodzenia przez jezdnię.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2O23/2O24.

Żegnajcie wakacje…

Malarskie ujęcia letnich krajobrazów w wykonaniu Świetliczaków. Papier, kredki świecowe i wspomnienia z wakacji wystarczyły do stworzenia kolorowych prac plastycznych. Zajęcia prowadziła p. J. Majewska.