Rok szkolny 2022/2023

OPŁATA ZA    MAJ 2023

                                 SZKOŁA

                         20 X 4,00 = 80,00 

 Bez egzaminów    17 X 4,00 = 68,00

                 OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE  

                      20  X  5,00 = 100,00

  TERMIN PŁATNOŚCI :   8 MAJA

Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej i w szatni klas 0, 1)
  • na stronie internetowej szkoły (sp48.eu)

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane

jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail (sp48katowice@op.pl)

Kontakt  telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.