ROK SZKOLNY 2023/2024

OPŁATA ZA GRUDZIEŃ
SZKOŁA
16 X 4,00 = 64,00
OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE
16 X 5,00 = 80,00
TERMIN PŁATNOŚCI : 6 GRUDNIA

Terminy płatności za obiady – posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej i w szatni klas 0, 1
  • na stronie internetowej szkoły (sp48.eu)

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail (sp48katowice@op.pl)

Kontakt  telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI