Rok szkolny 2021/2022

OPŁATA ZA OBIADY    M-C GRUDZIEŃ

                     16   X  3,00 =  48,00

         OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE

                  16     x   5,00   =   80,00

  TERMIN PŁATNOŚCI :   06 GRUDNIA                                                           

Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej

i w szatni klas 0 , 1 )

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane

jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )

Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDE NALICZANE ODSETKI.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Screenshot_20211129-110907_Word-599x1024.jpg