Rok szkolny 2021/2022

OPŁATA ZA OBIADY    M-C MAJ

(DLA TYCH KTÓRZY NIE BĘDĄ KORZYSTALI Z OBIADÓW W CZASIE EGZAMINÓW)

                  17 X 3,00 = 51,00 

BĘDĄ KORZYSTALI Z OBIADÓW          20 X 3,00 = 60,00                                   

        OPŁATA ZA POSIŁKI – PRZEDSZKOLE

                  20     x   5,00   =   100,00

  TERMIN PŁATNOŚCI :   06 MAJA

Terminy płatności za obiady- posiłki (przedszkole) umieszczone są:

  • na tablicach informacyjnych – obok świetlicy, w stołówce szkolnej i w szatni klas 0, 1)
  • na stronie internetowej szkoły

Płatności za obiady i posiłki (przedszkole) można uiszczać przelewem na konto :


57 1020 2313 0000 3702 0515 1453

Nie dostarczenie potwierdzenia przelewu do terminu płatności będzie traktowane

jako nie opłacenie obiadu (posiłku – przedszkole).

Potwierdzenie przelewu można również przesłać na adres e-mail ( sp48katowice@op.pl )

Kontakt telefoniczny 32 255 65 07 wew. 201 (sekretariat)

OD WPŁAT PO TERMINIE BĘDĄ NALICZANE ODSETKI.