PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Adam Mielcarski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Anna Ciszek

SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Julia Bogdańska

TRÓJKI KLASOWE:

4A

Wojciech Poręba

Paweł Tomasik

Kevin Machalica

4B

Natalia Wawer

Zuzanna Janecka

Bartosz Dobrowolski

5A

Alicja Tomża

Milena Zwiór

Jakub Popenda

6A

Emilia Fronk

Kornelia Macioł

Szymon Sojka

6B

Adam Mielcarski

Jakub Wawer

Igor Drozd

7A

Oliwia Hebda

Dorian Dyląg

Oliwia Adamczyk

7B

Maria Tomczak

Nicole Pytlińska

Mateusz Sobczyk

8A

Oliwia Hebda

Milena Herman

Dorian Dyląg

8B

Julia Bogdańska

Anna Ciszek

Piotr Przybyła