Wnioski trzeba dostarczyć w formie papierowej do 5.04.2023 do sekretariatu szkoły w celu zatwierdzenia ich w systemie przez sekretarza szkoły.

Nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024: