ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe: 14 lutego – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24 maja – 26 maja 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.