ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2024 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty: 14 – 16 maja 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.