Od września w naszej szkole wystartował program „Laboratoria przyszłości” obejmujący „Kulinaria” i „Krawiectwo”.

Zaproszono do nich dzieci z klas czwartych. I tak , kl. IV a uczestniczy w kulinariach pod hasłem
„Gotowanie to frajda” a klasa IV b w zajęciach krawieckich pod hasłem „Sztuka szycia”.
Obie grupy bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, które odbywają się dla nich co dwa tygodnie
naprzemiennie po dwie godziny.
Najważniejsze cechy zajęć kulinarnych:


 Wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi,

 Utrwalanie podstawowych nawyków żywieniowych i higienicznych:

 Właściwe zachowanie się i zwrócenie uwagi na należyte bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć w kuchni;
 Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni i ich nazw;
 Poznawanie nowych smaków, kształtowanie nawyków zdrowego i racjonalnego odżywiania się, piramida żywieniowa;

 Próby samodzielnego przygotowywania potraw;

 Wyrabianie poczucia estetyki poprzez zewnętrzny obraz przygotowywanych potraw i ich estetyczne spożywanie;
 Wyrabianie umiejętności właściwego gospodarowania produktami spożywczymi i ich przechowywania, nauka przyrządzania potraw wg przepisów;

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
 Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Na zajęciach krawieckich celami są:
 Rozwijanie zainteresowań i ciekawości technicznej uczniów,

 Rozwijanie pomysłowości twórczej, poszukiwania inspiracji i nietypowych rozwiązań,
 Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania materiałów i przedmiotów już
niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej,

 Kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, szydełko, druty, szpilki, igły itp. oraz bezpiecznego obsługiwania maszyny do szycia,

 Kształtowanie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy i ekonomicznego
wykorzystywania materiałów,

 Wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu jej do efektu końcowego,
 Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i wzajemnej pomocy,

 Zachęcanie do samodzielnego organizowania czasu wolnego,

 Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.