Uczniowie klas siódmych mieli okazję odwiedzić Zespół Szkół nr 2, im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach
– w ramach projektu Katowice Miasto Fachowców.
Podczas wizyty uczniowie, nieco bliżej poznali niektóre kierunki zawodowe, w których kształci ZS nr2.
W warsztacie obróbki ręcznej zostały zaprezentowane materiały oraz różne sposoby pracy Technika
Ogrodnika. Podczas tych warsztatów, z niewielką pomocą powstały ozdoby florystyczne.


Podczas pobytu można było również pozyskać informacje na temat zawodu Technika Elektryka oraz
poznać kwalifikacje, które zainteresowany tym zawodem zdobędzie decydując się na naukę tego fachu.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej był kolejnym zaprezentowanym zawodem. Przedstawiciele tego zawodu zajmują się zastosowaniem w budownictwie m.in. paneli fotowoltaicznych oraz przygotowaniem wszelakich prac związanych z energetyką odnawialną. Motywująca dla uczniów była informacja o coraz bardziej wiodącej oraz znaczącej funkcji nowoczesnych technologii, ze względu na troskę o ochronę środowiska oraz dobrze opłacany zawód.

Słuchając o zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali można było pobujać w obłokach. Z opisu
tego zawodu uczniowie dowiedzieli o co musi zadbać specjalista do spraw obsługi podróżnych. Obowiązków jest sporo a praca w takim charakterze bywa wymagająca, zarówno w dzień, jak i w nocy. Po obejrzeniu krótkiego filmiku instruktażowego, uczniowie bezbłędnie wykonali zadanie, polegające na spakowaniu bagażu podręcznego według obowiązujących norm.

Wystartowała trzecia edycja programu organizowanego przez Katowice, w ramach którego katowicka młodzież, dzięki współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, będzie mogła „od kuchni” poznać zawody branżowe i techniczne.

– Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – czas pandemii dobitnie pokazuje, że ich przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania miasta i całego społeczeństwa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego tak ważne jest budowanie odpowiednich postaw już od najmłodszych lat, a program Katowice Miastem Fachowców jest do tego znakomitym narzędziem. Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej już w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić – dodaje prezydent.

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież, która po szkole ponadpodstawowej posiada wiedzę praktyczną, to potencjalni dobrzy pracownicy, dlatego zachęcamy firmy do włączenia się w projekt jako partnerzy. Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, iż jedną z głównych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników posiadających niezbędne praktyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Program Katowice Miastem Fachowców jest odpowiedzią na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodowych i oferta edukacji branżowej i technicznej ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodarczego centrum regionu.