23.02 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


Według WHO depresja jest czwartą najgroźniejszą chorobą na świecie, i jedną z głównych przyczyn
samobójstw. Depresja dotyka wielu osób, wpływa również na życie ich najbliższych. Negatywne skutki
zdrowotne, zawodowe i społeczne, dotyczą pacjentów, ale także ich rodzin. W depresji nie wystarczy
wziąć się w garść, to choroba, która wymaga leczenia, bowiem, nieleczona może prowadzić do stanów
zagrażających życiu.
Sięganie po pomoc, to nie wstyd, ale pierwszy krok, do pokonania kryzysu.


Ważne miejsca i osoby :
– rodzice nastolatka w kryzysie
– rodzeństwo
– dorośli z dalszej rodziny
– wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny
– psychiatra
– psychoterapeuta
Specjalistyczna Poradnia Strefa Zmiany, Katowice ul. Ligocka 5, tel. 536 050 680.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Katowice ul. Szopienicka 58, tel. 32 255 70 51.


Strony www:
serwis życie warte jest rozmowy https:/zwjr.pl/
kampania wylecz depresję https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/


Telefony
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS 116 111 – całą dobę
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i czat 800121212 – całą dobę
Telefon Zaufania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 800 119 119 – codziennie od 14:00-22:00
Telefon Zaufania Młodych 22 484 88 04 – poniedziałek-piątek od 12:00 do 20:00
Centrum Zdrowia Psychicznego : 23.02 specjaliści Mindhealth poprowadzą bezpłatne konsultacje
psychologiczne, między godziną 16:00 – 20:00 22 566 22 38. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.


Depresja jest chorobą, którą wyleczysz, gdy leczysz !

Twoje dziecko w sieci – 07.02 Dzień bezpiecznego internetu

Dzisiejszy czas szybko się zmienia. Z obserwacji wynika, że dzieci w coraz młodszym wieku fascynują się przestrzenią wirtualną. Ekrany smartfonów, czy odbiorników telewizyjnych coraz częściej stają się sposobem na spędzanie wolnego czasu, przez dorosłych ale również przez dzieci.

Korzystanie ze współczesnych technologii komputerowych, to nic złego, pod warunkiem, że rodzice będą uczyć swoje dzieci, bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

Rola rodzica w zadbaniu o bezpieczeństwo dziecka w sieci:

  1. Towarzysz dziecku w okrywaniu internetu – spróbujcie wspólnie znaleźć strony, które mogą zainteresować Twoje dziecko, stwórzcie listę przyjaznych im stron / w tym może pomóc serwis internetowy www.sieciaki.pl;
  2. Ustal z dzieckiem podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu, ustal czas przeznaczony na korzystanie z internetu, dostosuj rodzaj gier, rodzaj odwiedzanych stron;
  3. Rozmawiaj z dzieckiem na temat możliwości jakie daje internet, ale także ostrzegaj o zagrożeniach. Naucz dziecko ograniczonego zaufania do osób poznanych w internecie. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą się spotkać z nieznajomym tylko za zgodą rodziców, i w towarzystwie dorosłych/przyjaciół;
  4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich danych osobowych;
  5. Wskaż dziecku konieczność selekcji oraz weryfikacji treści zamieszczanych w internecie. Pozyskane informacje można również zweryfikować poprzez książki, słowniki, encyklopedie…
  6. Przyjrzyj się jakie strony odwiedza Twoje dziecko, jakie treści udostępnia, do jakich grup należy, z kim koresponduje. Jeśli coś wzbudzi Twój niepokój, porozmawiaj z dzieckiem, wyjaśnij swoje obawy z tym związane. Ustalcie reguły korzystania z internetu, ustalcie między sobą umowę dotyczącą korzystania z internetu / wzory umów dziecko-rodzic na www.dzieckowsieci.pl;
  7. Zapoznaj dziecko z Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie na www.sieciaki.pl;
  8. Zgłaszaj szkodliwe treści. Nielegalne treści można zgłosić na policję lub na www.dyzurnet.pl;
  9. Internet to źródło wiedzy, pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób, w pełni wykorzystać jego bogactwa;
  10. Bliskie relacje oraz pozytywna komunikacja rodzic-dziecko, sprzyja temu, że rodzic ma większy wgląd w to, co dziecko robi w internecie, a więc ma większą kontrolę nad bezpieczeństwem dziecka w sieci.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne
2. zasiłek szkolny
Wnioski o przyznanie obu świadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w wersji papierowej w szkole.
Ad. 1.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkującym na terenie gminy Katowice. Podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w której znajduje się uczeń, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł.
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA POBRAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO I NALEŻY WYPEŁNIONE ODDAĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA RÓWNIEŻ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO.
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom niezamieszkującym na terenie gminy Katowice.
Ad. 2.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi są m. in.:
• śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych,
• ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia,
• utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia w wyniku np.: pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej, włamania,, powodujące znaczną lub całkowitą utratę mienia lub źródła utrzymania,
• inne zdarzenia losowe powodujące niezaspokojenie bieżących potrzeb edukacyjnych ucznia.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W naszej szkole jest realizowany ogólnopolski program profilaktyczny „Nawigacja w każdą pogodę”. Ma on na celu:

– wsparcie kondycji psychicznej uczniów

– wyposażenie młodych ludzi w umiejętności ważne w kształtowaniu pozytywnej samooceny i związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach,

– zapobieganie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych.

Poniżej relacja z pikniku profilaktycznego podsumowującego program wraz ze wskazówkami dla rodziców, na które warto zwrócić uwagę w rozmowach z młodymi ludźmi .

Przedstawiamy wyniki ankiet jakie zostały przeprowadzone wśród uczniów i rodziców w lutym i marcu 2022, dotyczącego relacji z innymi, mocnych stron.