– innowacja programowa promująca zdrowie psychiczne dzieci

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie oddziału I A będą uczestniczyć w zajęciach mających na celu troskę o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne. Nauczą się radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz poznają sposoby rozwiązywania konfliktów.
Cel główny
Uwrażliwienie dzieci na świadome poznanie i zrozumienia siebie, własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.
Tematyka zajęć
Zajęcia podzielone zostały na 4 moduły, każdy moduł składa się z 2 lub 3 zajęć przeznaczonych do realizacji z uczniami. 


Moduł 1: Żółty – Mam prawo do okazywania emocji


Spotkanie 1
Temat: Jestem smutny – umiem być szczęśliwy.


Podczas spotkania uczniowie opowiadali o uczuciu smutku i szczęścia. Ćwiczyli mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznali sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

Spotkanie 2
Temat: Zazdroszczę i jestem zdenerwowany.


Podczas spotkania uczniowie obejrzeli bajkę o Guciu, który zazdrościł i był zdenerwowany.
Nauczyli się ćwiczeń oddechowych, które pomagają rozładować emocje podczas zdenerwowania. Podali swoje propozycje jak zachować się w sytuacji, kiedy nie czują się komfortowo. Za pomocą symbolów meteorologicznych będą określać emocje towarzyszące im podczas pobytu w szkole.

Spotkanie 3,4,5
Temat: Moi koledzy i przyjaciele


Podczas realizacji tematów modułu czerwonego: Moi koledzy i przyjaciele, uczniowie dowiedzieli się czym jest koleżeństwo, a czym przyjaźń, jak radzić sobie z samotnością.
Ćwiczyli jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce. Zastanawiali się jak rozwiązywać konflikty i łatwiej akceptować swoje odmienności.
Podczas zajęć uczniowie zaadoptowani w sali miejsce na wyciszenie się.