KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Dyrektor szkoły, działając na podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603) ustala dla uczniów naszej szkoły 7 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych przypadających w następujących terminach:

  • 12.11.2021 r. (piątek)
  • 7.01.2022 r. (piątek)
  • 2.05.2022 r. (poniedziałek)
  • 24.05.2022 r., 25.05.2022 r., 26.05.2022 r. (egzaminy ósmoklasisty)
  • 17.06.2022 r. (piątek)

  Organizacja pracy szkoły w tych dniach wynikać będzie z rozeznania potrzeb rodziców w tym zakresie.

                                                              Jolanta Kurzeja – Jopek

                                                                      dyrektor szkoły