Wycieczka do Krakowa

20 listopada starsza młodzież naszej szkoły – uczniowie klas 7 i 8 wyjechali na wycieczkę integracyjną do Krakowa w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Ciekawa szkoła”.  Ważnym punktem programu były warsztaty edukacyjno-kulinarne w czekoladowej Fabryce Charliego. Okazuje się, że zapach i […]

PIENIĄDZE IDĄ Z DYMEM!

W listopadzie w szkole pojawiły się tajemnicze karteczki: znak zapytania ?, później pytanie: „Gdzie giną pieniądze?” – które wywołało sporo emocji, dużo przypuszczeń i zupełne zakłopotanie…  Następne stwierdzenie obudziło już trafne skojarzenia zaintrygowanych i  dociekliwych… Aż wreszcie w 21 listopada […]