Z okazji Dnia Bibliotekarza,

Naszej Pani Bibliotekarce , a także wszystkim pracownikom bibliotekskładamy najserdeczniejsze życzenia:wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa,energii do wypracowania w młodym pokoleniu nawyku obcowania z książką oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.Społeczność Szkoły Podstawowej nr 48w Katowicach-Murckach

Konkurs „Pluszowy miś”

„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś” Wyniki konkursu Jak co roku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs dla oddziału przedszkolnego i kl. I pt.: „Mój pluszowy miś”. Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem. Napłynęło dużo pięknych prac. Jury w […]