7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku hasłem przewodnim było „Moje zdrowie, moje prawo”. Każdy człowiek powinien mieć prawo do dostępu do usług zdrowotnych, edukacji, informacji oraz do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania. Z tej okazji na godz. wych. w klasach 4 – 8 odbyły się pogadanki i uczniowie obejrzeli prezentacje związaną ze zdrowym stylem życia. W ramach obchodów odbył się również międzyklasowy konkurs plastyczny na plakat promujący Światowy Dzień Zdrowia. Najciekawszą pracę wykonały przedstawicielki  klasy 8: Weronika Kania, Kinga Podleska, Alicja Tomża.

Młodsi uczniowie wiedzą jak ważne jest drugie śniadanie oraz sprawność fizyczna.

Klasy pierwsze rozmawiały na zajęciach o zdrowym odżywianiu i przygotowała na lekcji pyszne kanapki. Uczniowie nie zapomnieli o właściwej higienie i umyciu rąk przed zjedzeniem kanapek.