W dniach 15 i 16 marca 2024r. uczniowie klas I- V uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych w ramach programu „Bezpieczna Woda” realizowanego przez instruktorów Sztorm Grupy i Fundację „Każdy ma swój Sztorm”.
Celem programu było rozpowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas aktywnego wypoczynku nad wodą wśród dzieci,  propagowanie odpowiedzialnych zachowań, upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzowanie turystyki i sportów wodnych. 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, przymierzali kamizelki i zadawali pytania. Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkową opaskę na rękę i materiały edukacyjno – informacyjne.