W dniu 26 lutego przedstawiciele poszczególnych klas naszej szkoły odwiedzili grób Juliusza Ligonia
w Chorzowie. Wizyta ta miała związek ze zbliżającą się 201 rocznicą urodzin patrona naszej szkoły.
Uczniowie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Grób Juliusza Ligonia znajduje się w Chorzowie na
cmentarzu parafii pw. św. Barbary. Nieopodal miejsca pochówku znajduje się II Liceum
Ogólnokształcące w Chorzowie jego imienia. Autorem popiersia nad grobem Juliusza Ligonia jest
Rajnhold Domin.