Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Szkoła promująca szkolne kluby sportowe X edycja”.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów szkolnych klubów sportowych.
Szkoły przystępujące do projektu przyjmują na siebie zadania których wykonanie będzie oceniane przez jury organizujące konkurs.
Nasza Szkoła walczy o otrzymanie certyfikatu, którego warunkiem jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za wykonanie zaproponowanych do zrealizowania zadań.
Jednym z zadań, którego się podjęliśmy było nakręcenie filmu na temat zachowań fair play w sporcie.
Gratulacje dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły, którzy wykonali przepiękne plakaty oraz chętnie zaangażowali się uczestnicząc w realizacji projektu.