Dagmara Drzazga, Piotr Oszczanowski i Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to tegoroczni laureaci 47. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana wręczyło nagrody w czasie gali w Panteonie Górnośląskim w Katowicach.Dagmara Drzazga jest autorką m.in. filmu dokumentalnego „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, który przypomniał Ślązakom o niezwykłym człowieku – ks. Janie Masze, straconym przez Niemców w Katowicach na gilotynie za to, że zorganizował nielegalną organizację charytatywną. Dzięki filmowi ks. Jan Macha stał się znany także w śląskim Kościele; w 2021 r. został beatyfikowany.

Piotr Oszczanowski od 2014 roku jest dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych, specjalistą sztuki dawnej, głównie nowożytnej. Nagrodę otrzymał za troskę o dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, w tym wkład w powrót do katedry we Wrocławiu i przywrócenie pierwotnej świetności wybitnemu dziełu sztuki: ołtarzowi Andreasa Jerina.

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny zostało nagrodzone za pielęgnowanie pamięci o śląskim czynie powstańczym i walce o polskość Śląska.

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia to najstarsze regionalne wyróżnienie, przyznawane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach od 1963 roku. Jej celem jest uhonorowanie osób, zespołów, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, które z katolickich inspiracji światopoglądowych urzeczywistniają i promują ideały twórczej pracy dla dobra Ojczyzny i przyczyniają się do rozwoju życia kulturalnego, społecznego, artystycznego i naukowego Śląska, tworzyli jego historię i współkształtują przyszłość.

Tradycyjnie poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystości wręczenia 47. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia.