16 grudnia 2022 roku w Katowicach, podczas corocznych uroczystości, oddaliśmy hołd Dziewięciu Górnikom zastrzelonym przez pluton specjalny ZOMO. To bohaterowie naszej współczesności, którzy w stanie wojennym walczyli o wolność i solidarność. Niezwykle ważne jest celebrowanie pamięci o poległych Górnikach i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Jedną z form upamiętnienia tamtych wydarzeń był X Bieg Dziewięciu Górników, którego uczestnikami byli uczniowie oraz nauczyciele ze śląskich szkół.