Tydzień życzliwości i uśmiechu ???? w naszej szkole, to czas, kiedy szczególnie przypominamy o ważnych wartościach, promujemy szlachetne, godne naśladowania postawy i zarażamy optymizmem. Szkołę wypełniają dobre uczynki, życzliwe słowa i zwroty, również w języku angielskim. W tym szczególnym czasie wiele mówimy o przyjaźni, uśmiechu i grzeczności.

Warto z nami być! Znajdź się wśród życzliwych!