W dniu 27 października uczniowie klasy 8a z opiekunami uczestniczyli w wycieczce
edukacyjnej do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Celem wycieczki
było zapoznanie uczniów z historią naszego kraju, uczczenie pamięci ofiar zbrodni
niemieckich, budowanie świadomości patriotycznej uczniów. Zwiedzanie dawnego
niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie podczas II wojny światowej hitlerowcy
dokonywali nieludzkich eksperymentów i na masową skalę zabijali ludzi wielu narodów,
pozwoliło przynajmniej częściowo wyobrazić sobie tragedię przebywających tam więźniów.
Byliśmy głęboko poruszeni…