Szanowni Państwo,

Uruchamiamy w Pałacu Młodzieży certyfikowane warsztaty Mediatora Rówieśniczego. W załączeniu przesyłamy plakat oraz wymogi jakie musi spełnić kandydat, by został mediatorem rówieśniczym i pełnił taką rolę w swojej szkole. Chcielibyśmy by uczniowie nauczyli się samodzielnie i skutecznie rozwiązywać spory, nieporozumienia i konflikty.

Mediacje rówieśnicze.

Dla kogo? Warsztaty dedykowane są młodzieży szkolnej w wieku 14+.

Co robimy?

Celem warsztatów jest:

• uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie,

• nabywanie umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,

• uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii,

• przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii,

• nauka skutecznej komunikacji.

MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY POWINNI UKOŃCZYĆ MINIMUM 20-GODZINNE SZKOLENIE W ZAKRESIE MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ, POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM.

Gdzie i kiedy? Zajęcia będą odbywały się w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. Harmonogram warsztatów ustalimy indywidualnie z kandydatami. Kandydaci mogą zgłaszać się do 10.10.2022 roku wysyłając swoje dane tj. imię, nazwisko, wiek na adres agnieszka.stachura@pm.katowice.pl.