Prace uczniów klas 7 i 8

Lapbooki na wybrany temat: kraje niemieckojęzyczne, słowniczki, gramatyka.