od 1 lipca 2022 r.  uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej wyniki.edu.pl

Logowanie na stronę wyniki.edu.pl wymaga użycia loginu i hasła, które uczniowie/rodzice otrzymują od dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły drukuje login i hasło z SIOEO (zakładka: ZIU  > KONTA ZDAJĄCYCH > LISTA ODDZIAŁÓW.

Szczegółowy opis ww. działań jest zawarty W Zbiorze instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO egzamin ósmoklasisty w rozdziale 29 Drukowanie loginów i haseł do ZIU, od strony 76.

Instrukcje dla ucznia dotyczące sprawdzania wyników w ZIU są dostępne na stronie https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/sioeo/

Instrukcja dla uczniów – sprawdzanie wyników w ZIU (ZIU- Zintegrowany Interfejs Użytkownika)

Kontakt:
 
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W JAWORZNIE
ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno
tel: 327841601
fax: 327841608
www.oke.jaworzno.pl
sekretariat@oke.jaworzno.pl