Z okazji Święta Szkoły zorganizowany został
Szkolny Konkurs Poetycki „Wiersz o szkole”.
Oto zwycięzcy, którym serdecznie gratulujemy.

I miejsce: Oliwia Grzybek kl. 7a
II miejsce: Jagoda Broda kl. 4b
III miejsce: Miłosz Ratajczak kl. 5a
Wyróżnienia: Amelia Kos kl. 4a
Jakub Bieniek kl. 4b

Prezentujemy nagrodzone wiersze. Miłej lektury 

Szkoła

Śląski poeta ludowy, 

działacz społeczny nietuzinkowy. 

A kto go nie zna, niech wie, 

że Juliusz Ligoń się zwie. 

Patronem jest naszej szkoły 

i uczą się tu same anioły. 

Nasza szkoła od 163 lat dzieci kształtuje,  

uczy i wychowuje. 

Wspaniałą kadrę posiada,  

która za nasze sukcesy odpowiada. 

Tu nigdy się nie nudzimy, 

na akademiach, lekcjach i konkursach się natrudzimy. 

Mamy świetlicę, boisko, salę gimnastyczną,  

a także salę muzyczną i geograficzną. 

Możemy rozwijać swoje zainteresowania, 

dużo zajęć pozalekcyjnych mamy do wybrania. 

Tańczymy, malujemy, śpiewać się uczymy, 

teatralnych i aktorskich umiejętności doświadczymy. 

Sportem się zabawimy 

i głowę na szachach poćwiczymy. 

Dla drugiego coś dobrego zrobimy,  

gdyż wolontariatem się szczycimy. 

Łatwo tu przyswajam wiedzę 

i z przyjaciółką w ławce siedzę.  

Wszyscy naszą szkołę lubimy 

i do niej chętnie chodzimy. 

Mówcie sobie o niej, co chcecie, 

a ja myślę, że to najlepsza szkoła na świecie. 

Życzę wszystkiego, co tylko chcesz, 

a do Ligonia szkoły się śpiesz. 

Oliwia Grzybek kl. 7a

Moja Szkoła

To moja szkoła,

gdzieś w Polsce.

Na Śląsku, dokładnie

w Katowicach – Murckach

się znajduje.

Juliusza Ligonia nosi imię.

Śląskiego poety ludowego

i działacza społecznego.

Numer 48 się jej przypisuje,

a w historii od 1858 roku

aż funkcjonuje.

Swój hymn również posiada,

a tak pierwsza zwrotka się

zapowiada:

Pracą dziś naszą – nauka

po wiedzę sięgaj w zapale.

Tego więc celu dziś szukaj

I ucz się, ucz się wytrwale!

Tak do swoich wszystkich

uczniów nawołuje

 i do nauki motywuje.

Taka szkoła to dar cenny,

więc szanujmy Ją

i doceńmy to, że możemy

wiedzę zdobywać

i życiowe doświadczenia

nabywać.

Jagoda Broda kl. 4b

 O Szkole 

W szkole podstawowej numer czterdzieści osiem 

Nikt nie jest ktosiem. 

Wszyscy się dobrze uczą 

I w gry komputerowe codziennie nie tłuką. 

Jest tu nauka zdalna i stacjonarna 

A nauka zdalna jest nie banalna. 

Łączymy się z komputera 

I tak zaczyna się nowa era. 

Juliusz Ligoń jest patronem naszej szkoły 

I dzięki temu każdy jest wesoły. 

Wszyscy ojczyznę kochają 

Więc w szkole i poza nią o kulturę języka dbają. 

Miłosz Ratajczak kl. 5a

Bardzo lubię moją szkołę.

Dużo tajemnic w sobie ma.

Juliusz Ligoń jest naszym patronem

I na pewno każdy go zna!

Uczyła się tu moja babcia i moja mama,

a teraz ja.

Bardzo lubię naszych nauczycieli.

Najlepsza szkoła na świecie. Ha!

Amelia Kos kl. 4a

Moja szkoła

Lubię chodzić do mej szkoły,

bo to świetna sprawa jest.

Szóstki z matmy wciąż dostaję,

bo chcę pasek szkolny mieć.

Lubię uczyć się polskiego,

bo to mój ojczysty język jest.

Moja szkoła jest najlepsza,

bo w niej kumple są the best.

Kuba Bieniek  kl. 4 b