Ogłąszamy konkurs wielkopostny – stacje Drogi Krzyżowej.

Klasy 1-3 – prace plastyczne – dowolna technika, format A4, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą

Klasy 4-6 – grafika komputerowa, plik należy wysłać na Teamsach do p.Marty Fornalczyk lub mailowo na marta.anna.jokiel@gmail.com

Klasy 7-8 – rozważanie do wybranej stacji. W wersji papierowej (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą) przynosimy do p.Marty Fornalczyk lub można przesłać w wersji elektronicznej na Teamsach lub mailowo (j.w.).

Każdy wybiera sobie jedną stację Drogi Krzyżowej, do której wykona pracę.

Termin przynoszenia/wysyłania prac: 25 marca.

Najładniejsze prace będą do obejrzenia na wystawie w kościele.

Czekamy na Wasze prace 🙂
Powodzenia!
Katechetki p.Jola i p.Marta.