Do konkursu wokalnego przystąpiło 11 uczniów klas I – IIIoraz dwie uczennice z klasy IV.

Repertuar był dowolny a jury oceniało:

– dobór repertuaru ( dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, wartość artystyczna, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej)

– dykcja i intonacja, technika wokalna

– interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),

– ogólny wyraz artystyczny (interpretacja utworu, wrażenie artystyczne,).

Celem konkursu było:

 1. Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów,
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez śpiew;
 3. Integracja osób utalentowanych muzycznie;
 4. Wymiana doświadczeń, pomysłów oraz inspiracja do poszukiwania nowych form interpretacji i prezentacji utworów muzycznych;
 5. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego młodych ludzi;
 6. Propagowanie najlepszych wzorców muzykowania oraz solowej sztuki wokalnej
  i instrumentalnej;
 7. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu
   wśród dzieci i młodzieży.

Jury w trzyosobowym składzie, po przesłuchaniu wszystkich uczestników przyznało miejsca i wyróżnienia w kategorii klas I – III:

I miejsce – Dobrosława Bartosz kl. I

II miejsce – Zuzanna Taczewska kl. III

III miejsce – Kalina Błotko kl. II

Wyróżnienie – duet: Laura Promińska i Lena Krysta z kl. II; Marysia Krzemień

                        i Alicja Taczewska kl. I

Prezentacje wokalne nagrodzonych uczestników konkursu na najlepszego wokalistę kl. I – III:

Zuzia Taczewska kl. III

Alicja Taczewska kl. I

Dobrosława Bartosz kl. IMarysia Krzemień kl. I


 Laura Promińska i Lena Krysta kl. II


W kategorii kl. IV – dwie uczestniczki zaśpiewały piosenki: „Miłość płonie wokół nas” oraz „Barwy, które niesie wiatr„ i po ocenie jury (uznano ich wysoki poziom wykonania) –  przyznało ich uczestniczkom I miejsca w kategorii klas czwartych.

Małgorzata Marczak kl.IV

Julia Kraus kl. IV

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy „konkursu na najlepszego wokalistę” otrzymali dyplomy oraz pochwały na terenie klasy i szkoły a także dodatkowo oceny celujące z przedmiotu muzyka/ edukacja muzyczna.

W konkursie zmierzyły się również zespoły instrumentalne i wokalny działające
na terenie szkoły – zespół wokalny „Piccolo Belcanto” (kl. I – III); dwa zespoły instrumentalne kl. II; zespół fletowy kl. IV oraz zespół instrumentalny kl.VI.

Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom wykonawczy i zostały nagrodzone specjalnymi wyróżnieniami – dyplomami uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie muzykowania zespołowego w postaci dyplomów i pochwał na terenie klasy i szkoły a także dodatkową oceną celującą z przedmiotu muzyka/ edukacja muzyczna.

Prezentacje wokalne i instrumentalne uczestników na najlepszy zespół muzyczny:

Zespół instrumentalny kl. II b


Zespół instrumentalny kl. II a

Zespół fletowy kl.IV

Zespół instrumentalny kl.VI

Zespól wokalny „Piccolo Belcanto”