W realizacji zadania wzięły udział obie  klasy siódme  (04.01.2022).

Do konkursu pod hasłem:  Konkurs wiedzy z zakresu polskiej muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku /pop, rock, jazz/ przystąpiły 22 osoby. Uczestnicy zapoznali się
z proponowaną literaturą muzyczną oraz wyznaczonymi materiałami teoretycznymi.

Celem konkursu była:

•          popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej XX wieku (pop, rock i jazz) wśród młodzieży szkolnej,

•          rozwijanie świadomości muzycznej, przybliżanie i poszerzanie wiedzy na temat różnych rodzajów i gatunków muzyki rozrywkowej, przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych.

Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej dla wszystkich uczestników (konkurs przeprowadzono na platformie Teams Forms ) oraz części ustnej – przeprowadzanej stacjonarnie, polegającej na rozpoznawaniu prezentowanych utworów i wykonawców  muzyki rozrywkowej II połowy XX wieku.

Spośród 22 uczestników konkursu wyłoniono 4 finalistów.  Laureatów nagrodzono dyplomami, a wszystkich uczestników dodatkową oceną celującą z przedmiotu muzyka
oraz wyróżnieniem na forum klasy i szkoły.

Laureaci konkursu:

I msc. – nie przyznano

II msc. – Martyna Olejniczak; Jakub Wawer; Oliwia Niziołek

III msc. – Wojciech Boba