W ramach kształtowania postaw ekologicznych uczniów naszej szkoły oraz w celu poszerzania i sprawdzenia ich wiedzy ekologicznej uczniowie klas IV – VII wzięli udział w Teście Ekologicznym. Pytania w teście dotyczyły segregowania odpadów, recyklingu, form ochrony przyrody w Polsce, pojęć związanych z ekologią takich jak: smog, odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody, dziura ozonowa oraz codziennych czynności, które mają wpływ na środowisko naturalne. Laureaci zostali wyłonieni w czterech grupach wiekowych: w kategorii klas IV, kategorii klas V, kategorii klas VI i kategorii klas VII. Wyniki uzyskane przez uczniów były dobre, ale w codziennych działaniach na terenie szkoły będziemy przypominać i utrwalać zasady dotyczące segregowania odpadów i recyklingu.

Laureaci w kategorii klas IV

Julia Kraus, Kacper Blumkowski, Ksawery Jabłoński, Małgorzata Marczak, Adrian Kramarz             

Laureaci w kategorii klas V

Julian Taczewski, Adam Zatorski, Miłosz Ratajczak, Alan Agaciński, Wojciech Poręba

Laureaci w kategorii klas VI

Alicja Tomża, Lena Urych, Milena Zwiór, Anna Sobota

Laureaci w kategorii klas VII

Jakub Wawer, Adam Mielcarski, Igor Drozd, Nikodem Surmacz